Är personlig integritet ute nu?

För ett antal år sedan hade vi i riksdagen en infekterad debatt om den personliga integriteten. Debatten handlade om att Försvarets forskningsanstalt skulle få reglerat i lag när de hade rätt att avlyssna till Sverige inkommande och utgående samtal med telefon samt datatrafik.

Det handlade enbart om samtal över gränserna och underlättade naturligtvis avlyssning av samtal som till exempel handlade om olagliga köp av svenska vapen mm. Beslut av domstol skulle föregå avlyssningen. Missuppfattningar var otroligt vanliga och en del roade sig med att skicka kopior på sin svenska e-post till oss riksdagsledamöter eftersom de var säkra på att myndigheterna skulle läsa allt ändå.

Debatten var infekterad och orden för dagen var personlig integritet. Bara några år senare exploderade den nya ”tekniken”. Facebook, Instagram och Twitter svämmade och svämmar över oss. Många lägger ut allt och alla och tvekar inte att låta sig visas upp totalt i dessa medier. Det känns som människor är mer ute på nätet än i den verkliga verkligheten. Den personliga integriteten verkar nu vara helt ute. Nu har ytterligare en teknik kommit som gör det möjligt för obemannade fjärrstyrda flygfarkoster (drönare) med kamerautrustning att skickas upp var som helst och av vem som helst. Här har lagstiftningen inte riktigt hunnit med.

I tidningen häromdagen kunde man läsa om drönare som stört en stor marinövning, som delvis fick avbrytas. Även flygvapnet har fått sina övningar störda. Vilka som skickat upp drönarna vill försvaret inte gå in på. Det finns säkert många som är intresserade av vårt försvar. Häromdagen kom en dom som försvårar filmning från drönare. Högsta Förvaltningsdomstolen slog fast att en kamera fastsatt vid en drönare är att betrakta som en övervakningskamera. Många blev förvånade och upprörda. Som jurist tycker jag inte att det låter konstigt. Det handlar ju om en kamera som ”övervakar”.

Även om sådana här drönare kan vara till verklig nytta på många olika sätt finns anledning att reglera användningen. Att grannarna kan skicka in en kamera för att se vad jag har för mig i trädgården känns konstigt. Att vem som helst kan försvåra och kanske omöjliggöra försvarsövningar och att trafiken på våra flygplatser kan störas av okynne är verkligen inget vidare. Däremot finns det många användningsområden som är viktiga och där drönare kan göra stor nytta.

För närvarande arbetar man med en utredning om vanlig kameraövervakning. Jag förutsätter att man snarast kommer med förslag hur drönare ska få användas. Jag hoppas också att man kommer fram till att man ska få använda mycket fler kameror på offentliga platser. Det är ju ett effektivt sätt att få fast brottslingar.