Redo att möta framtiden

En lugn höst innebär vackra färger och en reformstark budget, eller? Ja, det är den korta sammanfattningen.

Men det är inte alla gånger hösten blir lugn och stillsam. Jag minns hösten när finanskrisen drabbade stora delar av världen, så även oss.

Jag minns företagsledare på bromsbandsfabriken i Långsele som visade en orderminskning på bara två månader som mest liknade ett fritt fall.

Då fattade vi beslut i riksdagen om att garantera 1700 miljarder kronor till de svenska bankerna om de gått i konkurs. I denna höstbudget föreslår vi en bankskatt på samma banker på runt fem miljarder.

Jag minns också hösten då flyktingkrisen kom till Sverige. Det var då vi ledamöter fick höra att det på de svenska motorvägarna rullade bussar med flyktingar utan destination. Det fanns inga lediga boenden någonstans. Man minns panikupphandlingar som bland annat resulterade i att en kryssningsbåt länge låg tom i Utansjös hamn.

Nej, det är väl i första hand inga lugna höstar som fastnat i huvudet.

Denna höst är däremot förhållandevis lugn. Men inte utan färgstarka inslag.

Brexit är så klart ett sådant. Hade man inte varit någorlunda medveten om hur mycket står på spel hade man skrattat åt det hela. Jag tror att detta är ett av de viktigaste besluten i modern tid, och att det fattats i stort på helt känslomässiga grunder.

Frågan är om en gedigen utredning är det klargjordes för- och nackdelar innan folkomröstningen hade varit behjälplig för det brittiska folket. Kanske hade det bringat klarhet hos några, inte minst bland de 13 miljoner soffliggarna. Kanske hade resultatet ändå blivit det samma, 51,89 procent för utträde. Vem vet?

Vi vet inte heller vad som händer efter sista oktober, eller hur stor inverkan en möjlig hård Brexit kommer att ha på svensk ekonomi.

Det finns dock de som tilltalas av röran. President Trump har redan lovat den brittiska premiärministern Boris Johnson ett handelsavtal redan i juni nästa år. Apropå Trump är det ju presidentval i USA nästa höst.

Valet har redan tjuvstartat, både demokraternas process att ta fram en presidentkandidat och rättsprocesser mot president Trump angående hans påtryckningar på den nyvalde ukrainske presidenten att lägga krokben för Trumps möjliga motståndare i valet.

Trump har tydligen för vana att ringa ledare runt om i världen för att få igenom sina önskningar. Han ringde ju vår statsminister tidigare i höstas i förhoppning om att han skulle påverka ett domstolsbeslut.

Jag tänker inte utgå ifrån att vi kommer att ha en lugn och vilosam höst. När det gäller Brexit är vi så förberedda som det går. Vi har fattat de nödvändiga beslut i riksdagen som kan underlätta en eventuell hård Brexit.

När det gäller Sverige betyder resultatet från förra höstens långa regeringsförhandlingar att vi har möjlighet till stabilitet.

Dessutom ger fem års ansträngningar för att skapa goda finanser i statskassan oss en fast grund att stå på även om det skulle börja blåsa snålt.

Vi har i budgeten för nästa år presenterat flera satsningar, när det gäller välfärdssektorn, arbetsmarknadspolitiken, pensionärerna och skolan. Vi har sänkt skatten i glesa områden och fortsatt investera i infrastruktur. Det är några av satsningarna i höstens budget.

Vi har ansträngt oss för att möta framtiden.

Jasenko Omanovic