Regeringen fortsätter sin satsning på polisen

Idag presenterade den S-ledda regeringen sin fortsatta satsning för att stärka polisverksamheten i Sverige. Regeringen avsätter ytterligare 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.

De utökade medlen är en påbyggnad på den historiska polissatsning som just nu pågår. Det ska anställas 10 000 fler poliser till 2024 – och polisyrket ska utvecklas med ny teknik och bättre utbildningar.

Ingemar Nilsson, ledamot i Regionpolisrådet Norr och socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland, välkomnar satsningen.

– Vi tar människors oro på allvar. Därför är det bra att regeringen kan satsa ytterligare resurser för att stärka polisens operativa förmåga redan nu, säger Ingemar Nilsson.

Den utökade budgeten ska främst gå till en satsning på ny utrustning, som till exempel kroppsburna kameror.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Mer information:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/fortsatt-satsning-pa-polismyndigheten/