Regeringen satsar på barn och unga

En av den svenska modellens viktigaste uppgifter är att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Det är en fråga om rättvisa, men det är också nödvändigt för att svensk ekonomi även i framtiden ska stå starkt i den internationella konkurrensen.

Under den borgerliga regeringen växte klyftorna och ojämlikheten i den svenska skolan tilltog allt mer. Trots höjd medelinkomst i Sverige ökar antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Den viktigaste åtgärden för att förhindra barnfattigdom är att föräldrarna har ett jobb med en lön man kan leva på. Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten minskat kraftigt och 80 000 fler har ett jobb att gå till. Men det räcker inte. Regeringen genomför därför en rad reformer för att värna de barn som är mest utsatta.

Från den första mars är glasögon kostnadsfria upp till 800 kronor tills man fyller 19 år. Sedan årsskiftet är medicin för barn kostnadsfritt. I Sverige ska ingen förälder behöva vända på slantarna och inget barn ska hamna efter i skolan för att man inte har råd med glasögon eller medicin till sitt barn.

Skillnaden mellan elever har ökat och det spelar allt större roll vilken skola man går på. Att elever tillåts halka efter och slås ut är en tragedi för individen men också kostsamt för samhället. Därför genomför vi stora investeringar i skolan och regeringen tar ett tydligt ansvar för att stötta de skolor som har tuffast förutsättningar. Regeringen lägger också extra resurser för att alla barn, oberoende av föräldrarnas inkomst, ska ha tillgång till läxhjälp och lovskola.

Mer än var fjärde barn till ensamstående föräldrar lever i ekonomisk utsatthet. För att stötta dessa familjer har underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjts. Även grundnivån i föräldrapenningen höjs med 750 kronor per månad vid fullt uttag.

Barns lika möjligheter är grunden för ett samhälle där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka. Då utvecklas den svenska modellen som byggt Sverige starkt, och vi rustar inte bara barnen utan hela samhället bättre för framtiden.

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Åsa Regnér (S)

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland