Regeringens vårbudget innebär pengar till vanligt folk och att stärka samhällsbygget

Sveriges förmåga att stå starka i kris och krig har sin grund i vårt starka samhällsbygge. Nu lägger den socialdemokratiska regeringen en samlad vårbudget på 35 miljarder kronor för att stärka Sveriges totalförsvar, lindra krigets konsekvenser för svenska hushåll och företag och fortsätta kampen mot samhällsproblemen.

Vi har sedan fler år tillbaka, i bred politisk enighet, genomfört en rejäl förstärkning av Sveriges totalförsvar. Nu ökar vi socialdemokrater takten ytterligare och genomför den största utbyggnaden av det militära försvaret sedan andra världskriget. Vi stärker också vår civila beredskap.

Kriget har drivit upp priserna på el, bränsle och livsmedel. S-regeringen har därför presenterat förslag om en särskild drivmedelskompensation, skatten på diesel sänks tillfälligt med 1,80 kronor till EU:s miniminivå och elpriskompensationen förlängs.

I den osäkerhet vi nu befinner oss i är det extra viktigt att genomföra förbättringar för vanligt folk, och särskilt dem som har det tuffast i samhället. I budgeten ser vi därför till att införa det så kallade garantitillägget som ger drygt en miljon pensionärer upp till 1000 kronor mer i plånboken varje månad.

För Västernorrlands län innebär det att 28 293 pensionärer, från och med augusti, kommer få 760 kronor extra per månad. Nu är det upp till bevis för alla de partier som säger sig värna Sveriges pensionärer; kommer ni att rösta så att Västernorrlands fattigaste pensionärer får garantitillägget?

Vi stöttar också de mest utsatta barnfamiljerna med en tillfällig höjning av bostadsbidraget. Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för allt, men regeringen tar ansvar för att lindra krigets konsekvenser.

Regeringen tillför 11,7 miljoner kronor till Region Västernorrland som kan användas till fler vårdplatser, fler kollegor och bättre arbetsmiljö.

Ett motståndskraftigt samhälle kräver också att vi fortsätter att rusta upp det som gör vårt samhälle starkt i grunden. I vårbudgeten satsar vi ytterligare på att stärka välfärden. Regeringen tillför 11,7 miljoner kronor till Region Västernorrland som kan användas till fler vårdplatser, fler kollegor och bättre arbetsmiljö. Regeringen har sedan 2014 stärkt de permanenta statsbidragen till välfärden med över 30 miljarder kronor.

I ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en vårbudget för att stärka Sverige.

Mikael Damberg, finansminister (S)Malin Larsson, riksdagsledamot Västernorrland (S)

Anna-Belle Strömberg, riksdagsledamot Västernorrland (S)