Region Västernorrland behöver samlas kring en riktning framåt

Den moderna hälso- och sjukvården utvecklas i snabbt tempo. Idag klarar vården av sjukdomar som tidigare varken kunde behandlas eller botas.

Detta är fantastiskt men innebär stora utmaningar, inte minst i ett län som Västernorrland, med åldrande befolkning och med både resursbrist och ekonomiska påfrestningar.

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland, socialdemokrater, moderater och liberaler, har många skillnader som partier, men vi tar gemensamt ansvar för att nå en ansvarsfull och balanserad ekonomi som långsiktigt säkerställer en god vård och ett län som fortsätter utvecklas.

(S), (M) och (L) vill bejaka den medicintekniska utvecklingen, anpassa vår organisation och rusta vår personal för framtiden. Under Covid-19 har sjukvården prövats. Men vi har sett en imponerande omställningsförmåga som möter alla behov och utmaningar.

Sjukvården har, genom personalens insatser, klarat pandemins hårda tryck. Vår övertygelse om att bejaka den medicintekniska utvecklingen har stärkts. Ett exempel är de stora steg som tagits i användandet av digital teknik.

Vi har tre sjukhus med akutmottagningar som delar ett gemensamt ansvar för specialistsjukvården. Vår strävan är att specialiseringen ska öka. Allt vare sig kan eller ska göras överallt.

Vi fortsätter bejaka nationell samordning av högspecialiserad sjukvård. Det kan vara nödvändigt att åka längre för att få den bästa vården.

Vård som vi behöver ofta ska däremot finnas nära, inte minst för att möta behoven hos multisjuka äldre. Arbetet för att möta den psykiska ohälsan är ett förbättringsområde som inte får glömmas bort, där pandemin riskerar att öka behoven ytterligare.

Utvecklingen av den nära vården får allt mer konkreta konturer. Samverkan med kommunerna skapar en hälso- och sjukvård som utgår från patientens behov. Genom detta samarbete skapar vi sammanhållna vårdkedjor som passar för länet, en Västernorrlandsmodell.

I samverkan är även det gemensamma förebyggande arbetet kring en god folkhälsa mycket viktigt. Här behöver vi göra mer.

Personalen är nyckeln till hur framgångsrikt Region Västernorrland möter framtiden. En del har gjorts men mycket återstår att göra för att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Pandemin har visat den kompetens, kreativitet och kraft som finns bland regionens anställda och behöver tas tillvara. Vare sig utvecklingsarbetet eller hälso- och sjukvården fungerar om inte personalen är med.

Region Västernorrland behöver samlas kring en riktning framåt, ta vara på de möjligheter som finns och utgå från hur förutsättningarna ser ut.

Den omställningsförmåga och kreativitet som organisationen visat i mötet med pandemin behöver vi gemensamt ta vara på för att göra länet ännu bättre. Vi – socialdemokrater, moderater och liberaler – är övertygade om att detta går. Alla är inbjudna att vara med.

Glenn Nordlund, Socialdemokraterna Region Västernorrland

Lena Asplund, Moderaterna Region Västernorrland

Ingeborg Wiksten, Liberalerna Region Västernorrland

(publicerad på Allehanda 3 juli 2020)