Rekryterings- och bemanningsläget är fortsatt kritiskt inom vårdverksamheterna

Pressmeddelande 2016-08-05

En av landstingets största utmaningar för att klara en jämlik, tillgänglig, kostnadseffektiv och patientsäker vård är rekrytering och bemanning. Framför allt är det bristen av egenanställda sjuksköterskor och läkare.

–       Det ansträngda personalläget inom vårdverksamheterna är alltmer kritiskt, säger Jan-Olov Häggström (S)

Det stora behovet av inhyrd personal äventyrar inte bara ekonomin, det försämrar patientsäkerheten, kontinuiteten för patienterna och försvårar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för våra egna medarbetare. Inom vissa länsverksamheter är rekryterings- och bemanningsläget så kritiskt, att det finns uttalad risk för verksamhetstopp. Den politiska majoriteten är oroad.

–       Vi arbetar brett för att förstärka förutsättningarna för rekrytering till vårdverksamheterna. Samtidigt vet vi att utmaningen inte är unik för vår region, de flesta av landets regioner och landsting brottas med personalbrist. Det är oroande och en nationell trendvändning går för trögt, det händer för lite, för långsamt, säger
Erik Lövgren (S)

Igår torsdag träffade den politiska majoriteten förvaltningsledningen och gick genom aktuellt läge, i framför allt specialistvården.

–       Vi har en god dialog med ledningen om aktuellt läge. Jag konstaterar att situationen är allt mer verksamhetskritisk och det är oroande. Vi fortsätter att noggrant följa situationen, framför allt genom personalutskottet, säger Eva Andersson (MP)

Jan-Olov Häggström, ordförande i personalpolitiska- och allmänna utskottet i landstingsstyrelsen, tycker att fler borde göra mer.

–       Vi vet att det finns ett starkt samband mellan att avsluta en högre utbildning och sedan arbeta på den ort där man utbildat sig. I dessa tider av brist på sjuksköterskor, är det en olycklig prioritering från universiteten att inte bedriva sjuksköterskeutbildning på plats i Sollefteå och Örnsköldsvik, säger Jan-Olov Häggström (S)

Landstinget Västernorrland har tillsammans med Sollefteå kommun tidigare skrivit brev till Mittuniversitetet i frågan, men utan framgång.

Bästa sättet att få personal till svårrekryterade orter är att finna de som redan bor eller tidigare bott på orten.

–       Vi måste lyckas rekrytera personal som vill jobba för invånarna, anställda av landstinget och boende på de orter där vi har våra verksamheter, allt annat är tillfälliga lösningar, säger Jan-Olov Häggström (S) 

– Ska vi klara den långsiktiga vården i Västernorrland krävs det att fler sjuksköterskor och läkare vill leva och jobba på de orter där vi har våra verksamheter, avslutar
Jan-Olov Häggström (S)