Respekt och trygghet för Sveriges äldre

Socialdemokraterna går till val på att höja pensionerna och stärka äldreomsorgen. Det handlar om trygghet på ålderns höst och respekt för de som byggt upp vårt land. M och SD lämnar Sveriges pensionärer vind för våg. Det duger inte. Vi vet att vårt Sverige kan bättre! Så kom ihåg att din röst kan avgöra.

Alldeles för många, inte minst kvinnor, har en för låg pension och tvingas inse att pengarna inte ens räcker till det mest grundläggande. Det ändrar vi socialdemokrater på och nu fortsätter vi att höja pensionerna. Bra politik för Sveriges äldre – och bra för jämställdheten.

Man ska kunna lita på att samhället finns där när du behöver det. Därför fortsätter vi också att stärka den svenska äldreomsorgen. Fler ska utbildas och anställas och personalens arbetsmiljö förbättras. Du som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska, och du som äldre ska kunna vara trygg med att bli förstådd.  

Alla delar behövs. Vi socialdemokrater går nu till val på ett trygghetspaket för pensionärer.

  • Vi kommer att fortsätta stå upp för den pensionshöjning som började betalas ut den 18–19 augusti till en miljon pensionärer och som de högerkonservativa partierna försökte stoppa. Och vi försvarar den trygghetspension för äldre utslitna personer som M röstade nej till så sent som i juni.
  • Vi går till val på att det ska löna sig att ha arbetat hela livet. Därför vill vi bygga ut pensionstillägget så att 600 000 pensionärer får höjd pension. Dessutom vill vi öka inbetalningarna till pensionssystemet och se till att det överskott som finns i pensionssystemet ska komma dagens och morgondagens pensionärer till del.
  • Vi vill införa en ny äldreomsorgslag och fortsatta satsningar på betald utbildning för personalen, det så kallade äldreomsorgslyftet. Alla med äldreomsorg ska ha en fast omsorgskontakt i form av en undersköterska för ökad trygghet.

Tillsammans tar vi tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och bygger det Sverige vi älskar starkare. Alla pensionärer i vårt land och alla anställda i välfärden förtjänar respekt!

Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsminister
Tobias Baudin (S), partisekreterare
Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot Västernorrland