Resultatet viktigare än det politiska spelet för oss

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta lyssna, föra dialoger, ta ansvar och presentera fler åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personalen - vårdens viktigaste resurs.

Personalen är vårdens viktigaste resurs och därför måste vi göra allt för att försäkra att alla som arbetar i region Västernorrland trivs i sitt arbete. Det jag får höra när jag träffar fackförbunden och personalen är att lönerna är för låga och man saknar kontroll över sin arbetssituation. Underbemanningen leder till övertidsarbete och en känsla av maktlöshet när det kommer till att planera sin arbetstid och fritid.

Socialdemokraterna tog därför initiativ och presenterade ett förlag om en extra lönesatsning på 50 miljoner kr som ska förhandlas med de fackliga organisationerna och bidra till en mer långsiktig löneutveckling och en förbättrad bemanning. Nu har regionstyrelsen fattat beslut och det är en tydlig politisk majoritet som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet som samlas för en ansvarfull och ekonomiskt hållbar satsning.

Jag hoppas Moderaterna tar påskhelgen på sig att bestämma om de tänker ta sitt ansvar eller gå i opposition.

Det som förvånar mig är att Moderaterna inte ställer sig bakom förslaget om lönesatsningen. Man intrigerar istället för att ta ansvar för ordförandeskapet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det påstås till och med att nämndens moderata ordförande tvingades bort mot sin vilja av sitt eget parti. Sedan förhandlar Moderaterna med oppositionen och förklarar sig redo att ta över klubban samtidigt som de hävdar att de är kvar i majoriteten. Jag hoppas Moderaterna tar påskhelgen på sig att bestämma om de tänker ta sitt ansvar eller gå i opposition.

Vi har alla ett ansvar att bidra till en förbättring av situationen i hälso- och sjukvården. Vi politiker måste vara lyhörda för verksamhetens signaler och vara beredda att fatta snabba beslut som ger effekt över tid. Samtidigt har vi ansvar för att behålla ekonomin i balans. Regionens chefer och ledning behöver verkställa sina uppdrag och jobba i samverkan. Fackförbunden i sin tur måste bidra med att lyfta fram de viktigaste åtgärderna som kan ge effekt nu, men som också fungerar långsiktigt. Personalen behöver också bidra genom att fortsätta lyfta de problem som finns, det som är bra och sprida alla goda idéer till förbättringar som vi vet att de bär på. Till syvende och sist så kan vi alla bidra och därmed också bära ansvaret för vår egen arbetsmiljö.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta lyssna, föra dialoger, ta ansvar och presentera fler åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personalen – vårdens viktigaste resurs. Vi behöver se till att använda befintlig kompetens rätt, samt att stärka både vårdlaget och det nära ledarskapet på arbetsplatserna. Arbetsmiljön och arbetssituationen för personalen inom vården måste helt enkelt bli bättre.

Nu behöver fokus flyttas från politiskt spel till verksamhetens behov och för att vi ska lyckas så måste vi göra det tillsammans. Vi är öppna för ett brett samarbete eftersom för oss Socialdemokrater är resultatet viktigare än det politiska spelet.

Sara Nylund (S) ordförande personal- och allmänna utskottet i Region Västernorrland och vice ordförande i regionstyrelsen.