Riksdagsblogg; Kristina Nilsson på verksamhetsbesök i Sollefteå

I måndags förra veckan hade jag förmånen tillsammans med partikamrater att göra olika verksamhetsbesök i Sollefteå, på Ungdomsmottagningen, SamCoach och Arbetsförmedlingen.
Dagen började på Ungdomsmottagningen tillsammans med Elina Backlund Arab, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden här i regionen och John Åberg, ordförande i Sollefteås arbetarekommun. Det är bra när vi kan stråla samman med riks-, regional- och kommunperspektiv i våra besök.
Vi hade tur när vi lyckades tajma in vårt besök när Ungdomsmottagningarna i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand hade gemensam arbetsplatsträff via länk. Efter det fortsatte mötet med givande samtal med personalgruppen. Ungdomsmottagningarna gör ett fantastiskt arbete som innefattar mycket, exempelvis kan våra yngre medborgare få hjälp med frågor om kroppen, om sex och skydd mot graviditet och könssjukdomar, tillika hjälp med test för könssjukdomar och graviditetstest. Det finns också möjlighet till samtalsstöd för de som mår dåligt och behöver någon att prata med.
Vi samtalade om mottagningens arbetssätt i en slimmad organisation. Resursmässigt ligger man lågt, sett ur ett nationellt perspektiv, utifrån antal ungdomar i upptagningsområdet. Trots det känner man att man gör en bra verksamhet, men att det förebyggande och främjande arbetet blir lidande. Jag tar med mig dessa intryck till mitt arbete i Socialutskottet, precis som Elina gör till sitt arbete i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Efter det åkte Elina ner till Härnösand där Regionfullmäktige stod i startgroparna. Jag och John fortsatte till SamCoach vilket är en verksamhet som arbetar med jobb- och rehabcoachning för individer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet med SamCoach arbete är att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga vilket kan ske genom nätverksmöten, friskvård, vägledande samtal, arbetsträning. För närvarande är drygt 30 personer inskrivna. Det är viktigt och kan inte nog betonas att sysselsättning och arbete är en självklar del av ett värdigt liv. Det var intressant och givande att möta personalen på SamCoach och ta del av deras vardag och utmaningar.
Efter lunch tog jag och John oss till Arbetsförmedlingens lokala kontor i Sollefteå. Självklart gällde samtalen vi hade där den situation som uppstått utifrån M/KD/SD budgeten som röstades igenom i riksdagen i höstas. Det finns en stor oro för framtiden för Arbetsförmedlingen. Det finns ingen tydlig information om vilket uppdrag myndigheten ska ha i framtiden och hur arbetet praktiskt ska se ut. Personalen uttryckte en befogad och diger oro för hur de klienter som inte klarar av att vända sig till den digitala enheten ska kunna få hjälp. Jag delar personalens oro och kommer lägga mycket energi på den här frågan i mitt riksdagsarbete och ser fram mot uppföljande besök.

Kristina Nilsson
Riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet