Riksdagskrönika Anna-Belle Strömberg (S)

Så stolt och glad över att regeringen tillsätter en utredning om den öppna fritidsverksamheten. Tiden är verkligen inne för att se över hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete och stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin.

Eftersom ett av mina ansvarsområden i Kulturutskottet är ungdomspolitiken, så har jag under hösten och våren från södra Sverige till våra norra delar, besökt och fört samtal med ungdomar på fritidsgårdar, fritidsledare, kommunala förtroendevalda med ansvar över fritidsverksamhet, ansvariga tjänstemän, länsstyrelsens roll kring samordning av ungdomars delaktighet, fritidsledarutbildningarnas roll och status, och deltagit på panelsamtal.

Alla unga ska ha en meningsfull och utvecklande fritid och kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Den öppna fritidsverksamheten för unga ser idag olika ut i olika delar av landet.

Med stora ambitioner, kämpar den öppna verksamheten med flera utmaningar. Möjligheterna att bedriva öppen fritidsverksamhet varierar över landet beroende på demografiska, ekonomiska och statusmässiga förutsättningar. Verksamheterna är frivilliga för kommunerna och många aspekter, som avgifter och likvärdighet, varierar stort över landet. På många håll upplever man att det uppstår svårigheter då man måste konkurrera med de lagstadgade verksamheterna om att få rimliga resurser. Många kommuner har oklara mål och uppdrag för verksamheten.

Skillnaderna mellan ungas deltagande i demokratin är alldeles för stora idag. Detta har jag påtalat inför kulturdepartementet vid våra möten. Så därför är jag så otroligt glad och stolt över utredningen och känner att mitt arbete har gett resultat.

Utredningen ska beskriva dagens verksamhet, förslag på hur kommunerna kan utveckla verksamheterna till att bli mer tillgänglig och jämlik med hög kvalitet. Undersöka hur den öppna fritidsverksamheten kan vara relevant i brotts- och förebyggande insatser och en trygg tillvaro utan våld för att motverka segregationen och stoppa rekryteringen till kriminella gäng.

Min förhoppning är att vi ska se vikten av att satsa, stötta, och ge våra barn och ungdomar en bra en meningsfull fritid. Det är det effektivaste sättet att hindra ungdomar att hamna kriminalitet och utanförskap. Dom behöver få känna sig trygga och respekterade i hemmet i skolan och på fritiden. Vår statsminister Magdalena Andersson har tydligt uppmanat oss alla att vända på varenda sten för att bryta segregationen som är ett hot mot sammanhållningen i vårt samhälle. Den skapar klyftor och spär på otryggheten. En sådan sten är att satsa på våra barn och ungdomar.

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot