Riksdagskrönika – Arbetsförmedlingen ska finnas på fler platser än idag

Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi ska inte ha grupper av människor som långvarigt står utanför arbetsmarknaden. Fler behöver komma i arbete och klara sin försörjning.

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är högre än innan pandemin och arbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu lägre än innan krisen. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög samtidigt som det råder arbetskraftsbrist.

För att fler ska kunna komma i arbete behöver vi ha en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Den socialdemokratiska regeringen har nu presenterat ett antal nyheter för att åstadkomma detta. Det handlar bland annat om att Arbetsförmedlingen ska öka sin lokala närvaro. Oavsett vart i landet du bor ska du kunna boka möten med Arbetsförmedlingen.

Samverkan med kommunerna ska stärkas och Arbetsförmedlingen ska kunna lämna ekonomisk ersättning till kommunerna för arbetsmarknadenspolitiska insatser. Kommunerna har en central betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna är dessutom stora arbetsgivare och tar emot många arbetssökande i viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser så som praktik och arbetsträning. Kommunernas kompetens ska tas tillvara och ett väl fungerande samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer är nödvändigt.

Regeringen tydliggör nu också Arbetsförmedlingens roll vad gäller kompetensförsörjningen. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen vet vilka kunskaper och kompetensbehov som arbetsgivare har. Just nu skapas tiotusentals gröna industrijobb i hela landet. Att säkra kompetensförsörjningen är nödvändigt för att kunna göra verklighet av den gröna industriella revolutionen. Att förbättra matchningen på arbetsmarknaden är avgörande för att fortsätta minska arbetslösheten.

Den som behöver stöd för att komma i arbete ska kunna få det och arbetsgivare som behöver anställa ska kunna få hjälp att hitta arbetskraft. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten behöver bli mer effektiv och förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att bedriva verksamheten behöver bli bättre. Vi vidtar nu åtgärder för att åstadkomma just detta. För oss är det viktigt att slå fast att Arbetsförmedlingen även fortsatt kommer att vara en viktig myndighet med ansvar för att arbetsmarknadspolitiken fungerar i hela landet. Arbetsförmedlingen kommer också, precis som i dag, ha tillgång till en bred verktygslåda med insatser som utförs av olika aktörer eller i egen regi.

Genom besluten lägger vi Socialdemokrater grunden för en långsiktig styrning av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ges bättre förutsättningar att, tillsammans med kommuner, leverantörer och andra aktörer, bidra till att alla som kan jobba ska jobba. Den som behöver stöd i sitt arbetssökande ska kunna få det och den arbetsgivare som behöver hjälp att hitta arbetskraft ska veta vart man kan vända sig. För att fler ska kunna komma i arbete behöver vi ha en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet.

/ Malin Larsson, Socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland