Riksdagskrönika – Fler gröna jobb i Västernorrland

Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera och ställa om och vi vill öka takten i klimatomställningen med lösningar som fungerar för vanligt folk. Sverige har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samlas kring möjligheterna i en omställning så kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet. Klimatomställningen är ett samhällsbygge vi bara klarar tillsammans.

Den gröna industriella revolutionen som vi nu ser i Sverige ger stora möjligheter till fler jobb även i Västernorrland. God tillgång till grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark gör att Västernorrland kan konkurrera om klimatsmarta jobb. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket för att underlätta nya etableringar runt om i landet, men det krävs mer.

Vi ska investera i ny teknik och nya branscher, för det bidrar i sin tur till en starkare ekonomi och bättre välfärd. Industrin står idag för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige. Men industrin står också för möjligheter och lösningar. Det handlar bland annat om utvecklingen av fossilfritt stål, batteritillverkning, framställning av grön vätgas och gröna elektrobränslen. I norra Sverige ser vi redan nu framtidens gröna industrier växa fram. Lika avgörande som de var när vi en gång byggde det svenska välfärdssamhället, är industrin och industriarbetarna när vi nu bygger världens första fossilfria välfärdsland.

För att klara det behöver kompetensförsörjningen öka och vi socialdemokrater i Västernorrland vill bl.a. se ett ökat antal arbetsmarknadsutbildningar och fler utbildningsplatser på folkhögskola, yrkeshögskola och yrkesvux i länet. Mittuniversitet är av central betydelse för utbildning och forskning. Vi vill se att det skapas 1 000 fler campusbundna utbildningsplatser på Mittuniversitetet i Sundsvall och att vi kan stärka Mittuniversitets roll i det livslånga lärandet.

Nya gröna jobb och en klimatsmart omställning kräver också en väl fungerande infrastruktur som kan förstärka vårt goda geografiska läge. Vi vill påskynda en nödvändig förbättring av kapaciteten i Sveriges elnät både regionalt och lokalt. Då kan hela Västernorrland växa starkare samtidigt som vi klarar den gröna omställningen.

För att förbättra våra möjligheter att resa och länets konkurrenskraft behöver vi prioritera infrastrukturinvesteringar i järnväg, väg, laddinfrastruktur och bredband.

Det finns goda möjligheter att öka antalet jobb i Västernorrland, men det kräver en aktiv politik. En del av de avgörande besluten för att möjliggöra fler jobb i vårt län fattas politiskt på nationell nivå. Därför spelar det också roll för jobben i vår region hur det går i riksdagsvalet.

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland