Rösträtt året du fyller 18 år

Västernorrlands Socialdemokrater har ställt sig bakom en motion om att ungdomar ska få rösträtt till kommunala, regionala och nationella val under det kalenderår de fyller 18 år, även om de fyller år efter valdagen. Idag ställs ungdomar som fyller år efter valdagen utanför det årets val.

 

Motionen har skrivits av Emil Nordfjell från SSU Örnsköldsvik till distriktskongressen för Socialdemokraterna Västernorrland, där det var en stor majoritet som röstade för att bifalla motionen ”Rösträtt under året en blir röstberättigad” med att-satsen Att Socialdemokraterna verkar för att införa rösträtt från och med året en blir röstberättigad, inte från och med ens födelsedag. Ett av de argument som Emil Nordfjell förde fram var att röstbenägenheten är stor för de som är förstagångsväljare, men att den minskar åren efter att man fyllt 18 år.

August Lundin, SSU Örnsköldsvik, talade på kongressen för motionen och säger att han tycker det var en så viktig fråga att han ville argumentera särskilt för detta, eftersom ungdomars engagemang måste tas tillvara. Att han dessutom vann tyckte han var bra, eftersom han fick visa att Socialdemokraterna är en gräsrotsrörelse där man kan vinna gehör i frågor genom att kunna argumentera både med god retorik och med starkt engagemang för sin sak.