(S) satsar på fler poliskontroller för att stoppa olagliga transporter i Västernorrland

Det ska vara ordning och reda på svenska vägar. Det handlar om att värna yrkesförarnas arbetsvillkor, jobben, trafiksäkerheten och klimatet.

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet satsar därför 100 miljoner kronor extra mellan år 2017 och 2020 för att polisen ska kunna utveckla och öka kontrollerna av utländska åkerier som kör inrikestrafik i Sverige, så kallat cabotage.

Utländska åkerier har rätt till tre inrikestransporter i Sverige under sju dagar men allt för många oseriösa åkerier bryter mot reglerna. Det innebär att svenska åkerier i bland annat Västernorrland, får det tufft när otillåten konkurrens sker med pressade löner och usla arbetsvillkor.

Förutom satsning på fler och bättre poliskontroller har regeringen även infört möjlighet till klampning där polis eller tull kan låsa fast ett hjul på en lastbil och även infört en sanktionsavgift på 40?000 kronor vid cabotagebrott.

Även de företag som köper lastbilstransporter måste bidra till hållbara transporter. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över om det nuvarande så kallade beställaransvaret skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen. Utöver detta förbereder Trafikverket även introduktion av automatiska nykterhetskontroller, alkobommar, i tre till fem av de större svenska hamnarna för att förhindra rattfylleri och öka trafiksäkerheten.

För svenska företag och förare är det också viktigt att EU tar fram striktare regler som gäller i hela unionen. Den moderatledda regeringen var passiv och ställde sig vid sidan när frågan om osund konkurrens och lönedumpning togs upp inom EU.

S-MP regeringen har i stället valt att samarbeta med, bland annat med Danmark för bättre arbetsvillkor och tuffare kontroller av lastbilstrafiken.

I dag har en större andel jobb och egen försörjning i Sverige än vad som någonsin uppmätts i något annat EU-land, tack vare den svenska modellen med en stark välfärd och ett arbetsliv där människor kan kombinera familjeliv och arbete. Tillsammans med regeringens arbete för ordning och reda på vägarna bidrar det positivt till åkerinäringens utveckling i Sverige.

Anna Johansson (S), infrastrukturminister

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland tillika ledamot trafikutskottet