S vill ha en rättvis skolpeng och likvärdig skola – vad vill Västernorrlands borgerliga riksdagsledamöter?

Vi socialdemokrater är tydliga med att vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. En del i detta är att förändra det system med skolpeng som idag överkompenserar friskolor jämfört med kommunala verksamheter. Den socialdemokratiska regeringen har lagt ett förslag på riksdagens bord som innebär att skolpengen kan bli mer rättvis, men detta hotar nu de borgerliga partierna att rösta ned. Vi vill därför ha svar – varför vill högern ha kvar ett orättvist system?

Kommunerna har i dag ett helhetsansvar för skolan och måste säkerställa rätten till skola för samtliga elever som bor i kommunen. Det innebär att kommunen har en lagstadgad skyldighet att ha beredskap för att elever på en friskola när som helst ska kunna tas emot om den läggs ned. Kommunen har även ett större ansvar för att exempelvis tillhandahålla skola på lands- och glesbygd. Friskolor behöver inte förhålla sig till detta ansvar, men får ändå samma grundbelopp i ersättning som kommunerna. Det är detta system vi socialdemokrater vill ändra på och göra mer rättvist.

Varje försök att diskutera marknadsskolans avarter och problem möts av högerns skrämselpropaganda om skolstängningar och indragen valfrihet. Vi socialdemokrater är tydliga med att vi vill ha kvar möjligheten för barn och föräldrar att välja skola, men att vi måste ta itu med de problem som finns. Det är en insikt som finns även bland många borgerliga väljare, men trots detta vägrar partierna till höger att agera för förändring. Varför? För oss socialdemokrater handlar det om att ta ansvar för både elever och skattepengar.

Det är många faktorer som påverkar hur vårt skolsystem fungerar och vilken kvalitet vi ser i undervisningen. Det är dock ett faktum att den marknadsskola som etablerats i Sverige under 30 år har lett till segregation och betygsinflation. Vi socialdemokrater vill få bort vinstjakten inom skolan. Förändring kommer att ta tid, men att göra skolpengen mer rättvis och se till att kommunerna får den summa pengar som de faktiskt har rätt till borde vara enkelt att komma överens om. Den 8 juni röstar riksdagen om den socialdemokratiska regeringens förslag. I dagsläget ser det ut som att samtliga partier till höger kommer att rösta nej. Vad säger  Jörgen Berglund (M), Anne-Li Sjölund (C) och Johnny Skalin (SD) – är det friskolornas vinster eller en rättvis skolpeng som är viktigast? För oss socialdemokrater är svaret självklart.

Peter Hedberg, riksdagskandidat (S)