Så bryter vi ensamheten för +70 

Coronapandemin har pågått i flera månader och våra äldre har hållit sig hemma för att skydda sig mot smittan. Det är klart att det frestar på. Det är tufft att inte kunna träffa barn och barnbarn eller inte kunna göra sysslor som man är van vid som att handla, åka kollektivt eller äta på restaurang.

Men låt oss tänka positivt. Nu är sommaren här och möjligheten att träffa nära och kära ute om man håller avståndet ökar. Det går bra att ta en promenad med en kompis, träffa barn och barnbarnen på en picknick och spela boule.

Som ett led i att motverka ensamhet och isolering har den s-ledda regeringen tillfört medel till delar av civilsamhället som vänder sig till äldre. Det kan vara uppsökande verksamhet via telefon, hjälp med digitala möten eller hjälp att handla mat. Regeringen har även givit Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra insatser som ska öka tillgänglighet och användning av IT-tjänster inom äldreomsorgen. I Örnsköldsvik erbjuds våra äldre digital lunch och omtankesamtal.

Nyligen kom beskedet att även symtomfria personer över 70 kan resa inom Sverige. Det var en lättnad för många. Samma restriktioner fortsätter att gälla som när man är hemma. Tvätta händerna, håll avstånd och minimera nära fysiska kontakter med andra människor. Men resebeskedet gör det möjligt att till exempel, på ett säkert sätt om rekommendationerna följs, ta sig till ett fritidshus och man har tillgång till det, vandra i naturen eller träffa en kär vän från en annan del av landet.

Läget är fortfarande allvarligt. Det blir en annorlunda och prövande sommar där alla måste hjälpas åt och ta ett stort personligt ansvar, men förhoppningsvis kan den även bjuda på solsken och härliga stunder.

Vi får tillsammans hjälpas åt att ta hand om varandra, genom att ringa en extra gång, skicka ett meddelande eller ta en fika utomhus. Genom att visa omtanke om varandra kan vi minska ensamheten hos både äldre och andra. I ett starkt samhälle hjälps vi åt.

Malin Larsson (S) riksdagsledamot Västernorrland

Anna Sundberg (S) omsorgsnämndens ordförande Örnsköldsvik