Så bygger vi ett bättre Sverige

Filosoferande över samhällsutvecklingen, i en kylslagen julimånad, är det några saker som slår mig, i mitt försök att reflektera över första halvåret 2020 som i politiska sammanhang nog saknar motsvarighet. Ett halvår med beslut, inte minst ekonomiska, av en magnitud som nog ingen trodde var möjligt.

Precis nu pågår en tråkig, destruktiv debatt som handlar om skuldfördelning, som inte är konstruktivt och inte leder framåt.

Istället behöver vi fundera på framtiden, på vad som är viktigt, vad som kommer att påverka utvecklingen efter den situation vi just nu upplever.

För så är det, Coronapandemin är inte över. Fortfarande gäller att förhindra smittspridning, skydda riskgrupper, visa hänsyn. Det gäller att minimera skadeverkningarna för jobb och företag. Jag tror att alla de som argumenterar och agerar som att faran är över behöver tänka om. Allt ifrån politiska opinionsbildare till solsugna charterturister och överdrivet ivriga besökare i affärer och gallerior.

I dag finns det en osedvanligt stor hejaklack för en väldigt offensiv finanspolitik. Här i Sverige finns nästan ingen gräns för alla kreativa förslag på stödåtgärder för företag, branscher och näringar. Vällovligt men inte alltid helt realistiskt.

Samma iver finns på EU-nivå. Majoriteten för en enorm återhämtningsfond och en expansiv långtidsbudget är stor. I båda fallen känns det som det är för mycket att återvända till exakt samma beteende som före krisen, ”business as usual”. Är det lösningen? Jag tror inte det.

I mitt perspektiv är jobben alltid viktiga. De är grunden för individen och individens frihet. Ett jobb med en egen inkomst, en lön det går att leva på är frihet och oberoende. Allas jobb tillsammans bygger vårt samhälle, genom sina insatser oavsett bransch eller yrke. Med gemensamma ansträngningar och via skatter skapas resurser att bygga för framtiden.

Kloka samhällsinvesteringar tror jag är vägen framåt. Investeringar som bygger för framtiden och också motverkar ett av de största hoten, hög arbetslöshet. Vi behöver investera i välfärdens jobb, inom hälso- och sjukvården, inom äldreomsorgen.

Vi behöver investeringar för framtiden i klimatsmart infrastruktur, i bostäder, inom energisektorn och i den cirkulära ekonomin, inte minst bioekonomin.

Då behövs alla kompetenser, alltifrån forskare och doktorander från våra universitet och högskolor till de som ska jobba i ren produktion och i service och tjänster runt om.

För att detta ska vara möjligt krävs balans. Därför blir jag så besviken, ja rent ut sagt förban…, på alla borgerliga opinionsbildare som kreerar förslag på förslag för det privata näringslivets utveckling. Statligt stöd, sänkta skatter, uppluckrad arbetsrätt är i deras värld lösningen på framtidens utmaningar.

För mig handlar det om jämlikhet och rättvisa. Trygga människor vågar. Sveriges löntagare behöver en a-kassa som ger ekonomisk trygghet och klarar omställningen, en sjukförsäkring som ger trygghet när man har oturen att bli sjuk, en arbetsrätt som ger trygga och justa villkor på en jämställd arbetsmarknad. Så bygger vi ett bättre och rättvisare Sverige för framtiden!

Glad sommar!

Ingemar Nilsson