Så ser vi socialdemokrater på det nya årtiondet

Det är snart ett år sedan Sverige äntligen fick en regering på plats. Tack vare att fyra partier tog ansvar och bröt blockpolitiken har vårt land nu ett stabilt styre som tar Sverige framåt.

En kompromiss är en kompromiss och visst finns det sådant som vi socialdemokrater inte hade genomfört om vi hade haft egen majoritet. Men vi kan också genomföra mycket av det som vi lovade väljarna i valet. Nu från årsskiftet kan vi se resultat med flera nya lagar som börjat gälla, mer pengar till kommuner och regioner och att arbetet för att hela landet ska växa förstärks med ett mer rättvist utjämningssystem.

Nu börjar inte bara ett nytt år utan också ett nytt årtionde. Ett nytt 20-tal. 1920-talet var avgörande i vårt lands historia. Efter striden för allmän och lika rösträtt påbörjades folkhemsbygget – sakta och under motstånd från högern – men målmedvetet och revolutionerande för vanligt folk.

Sverige gick från fattigt klassamhälle till en modern välfärdsnation. Tack vare tidigare generationers samhällsbygge lever många av oss liv som våra mor- och farföräldrar knappt kunde föreställa sig eller drömma om.

Det ska vi vara stolta över. Men det ojämlika klassamhället finns fortfarande kvar – om än i ny skepnad. Det är nu upp till oss i Sverige att avgöra om vi har kraft att bekämpa ojämlikheten igen. Vi socialdemokrater vill att 2020-talet ska bli ett nytt kliv mot jämlikhet.

Vi vill ta folkhemstanken in i nästa årtionde och bygga ett starkare samhälle – inte bara för att det är moraliskt rätt, utan också avgörande för att lyckas med nästan alla stora samhällsproblem som Sverige står inför.

För vi har aldrig kunnat lösa samhällsproblem på egen hand. Oavsett om det är klimatförändringarna, den organiserade brottsligheten och terrorismen, köerna i sjukvården, stöket i skolan – eller ett mer delat samhälle. Det är känslan av ensamhet och maktlöshet inför samhällsutvecklingen som destruktiva krafter försöker underblåsa för att splittra, ställa människor mot varandra och vinna makt åt sig själva.

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Vi visar vad vårt samhälle kan uträtta när vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans. Vårt socialdemokratiska projekt för 20-talet är att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Nu ser jag framemot ett nytt år och årtionde. Det här årtiondet måste jämlikheten öka och klimatutsläppen minskas, klyftorna mellan människor men också klyftorna mellan stad och land byggas bort. Då kommer vi fortsatt att behöva satsningar och investeringar snarare än skattesänkningar.

Men vad ser du framemot, vad är viktigt för dig, vad tycker du? Att lyssna till er medborgare och möta er hemma i Västernorrland kommer fortsatt att vara bland det roligaste och viktigaste för mig som politiker, så vill du/ni ha besök av mig som riksdagsledamot så hör av er så kan vi ses!

Malin Larsson