Så utvecklar vi tillsammans vården och den svenska modellen

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra. Men den står också inför stora utmaningar. Att åstadkomma en jämlik vård är en sådan utmaning. Vårt mål är självklart: oavsett vem du är eller var du bor ska du erbjudas en likvärdig vård. Det är en viktig del av den svenska modellen, men vi har mycket kvar att göra om vi ska nå dit.

Vi måste prioritera satsningar på välfärden före stora skattesänkningar. Regeringen vill från nästa år satsa 10 miljarder kronor per år på välfärden, genom statsbidrag till landsting och kommuner. Det innebär preliminärt att Landstinget i Västernorrland får 76 miljoner kronor år 2017, och länets kommuner ytterligare 258 miljoner kronor samma år. Moderaterna har inte visat färg ? ser de behoven i välfärden eller inte? Klart är att skattesänkningar står högst på deras agenda.

Det behövs också riktade satsningar på områden där problemen är extra stora. Ett sådant är cancervården. Skillnaderna i väntetider är oacceptabelt stora över landet. Under mandatperioden satsas därför totalt 2 miljarder kronor på att göra vården bättre och mer jämlik. Där utför de Regionala cancercentrumen ett bra arbete. 

Det krävs dock också strukturella reformer för att hälso- och sjukvården ska kunna vara jämlik, över landet och mellan befolkningsgrupper. En viktig sådan handlar om den pågående regionaliseringsprocessen. Med större och färre regioner finns bättre förutsättningar att klara av avancerad vård och forskning, utvecklingsarbete inom vården och även utbildning av viktiga yrkeskategorier. En allt mer avancerad vård kräver huvudmän med större befolkningsunderlag och ekonomiska muskler.

Flera statliga utredningar har också påtalat viktiga strukturproblem inom vården. Göran Stiernstedt visar i Effektiv vård på problem bland annat med kompetensförsörjning och en vård där resurser behöver flyttas till primärvården från sjukhusvården. Måns Rosén visar i Träning ger färdighet på att hundratals patienter per år dör i onödan för att deras läkare inte får tillräcklig träning på ett visst kirurgiskt ingrepp, genom tillräckligt antal patienter, för att bli bra på det.

Vi måste nu hantera dessa strukturella utmaningar och säkerställa att hälso- och sjukvården har en organisation som kan leverera en patientsäker och tillgänglig vård av hög kvalitet, i hela vårt avlånga land. Så utvecklar vi tillsammans vården och den svenska modellen.

 

Gabriel Wikström (S)
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister

Erik Lövgren (S)
Landstingsråd