Samhället måste återta kontrollen över skolans utveckling

Förra veckan kunde vi ta del av ett reportage om hur företaget ”Bergstrands utbildningar” i Bromma kunnat kvittera ut stora belopp från kommunen genom att ge elever godkända betyg på falska grunder. Elever vittnade om att de överhuvudtaget inte deltagit, eller inte kunnat fullgöra kursen. I vissa fall för att det saknades material eller lärare.

Det är inte det första reportaget om problemen som finns inom svensk skola, de dyker upp med jämna mellanrum. I det här senaste fallet handlade det om yrkesutbildning för vuxna. Tidigare har det handlat om orättvisa kösystem och hur skolor väljer elever, snarare än att elever väljer skola på grundskole- och gymnasienivå.

Som jag ser det hade Sverige en gång i världen ett väldigt högpresterande och jämlikt skolsystem. Idag har vi istället det mest marknadsstyrda, och det leder till vinstjakt, segregation och ojämlikhet. Vi är faktiskt världsunika med att tillåta obegränsade vinster på våra gemensamma skattemedel. Det offentligas insyn och kontroll är svag. Jag tycker det är dags att vi förbjuder vinstuttag i skolan.

Hela idén med att friskolor skulle berika oss med bättre kvalitet, en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar är det väl knappast någon som tror på längre? 70% av de elever som går i friskolor idag går i en friskola som bedrivs som aktiebolag, och inriktningen/undervisningen skiljer sig inte nämnvärt jämfört med kommunens egna skolor.

Nej, samhället måste återta kontrollen över skolans utveckling. Oseriösa aktörer ska inte kunna bedriva skola, religiösa friskolor bör förbjudas och kommunerna måste återfå kontrollen över var och när skolor ska etableras. Att man även i framtiden ska kunna välja skola är inget som behöver stå i motsatsförhållande till att oseriösa aktörer utestängs.

Men skolvalet måste vara fritt och rättvist, oberoende av var man är född eller vilka föräldrar man har. Det skolval som finns idag bidrar bara till växande klyftor och ökad segregation i samhället.

Avslutningsvis vill jag ändå också ta upp något glädjande. Nu har regeringen och folkhälsomyndigheten meddelat att alla Corona restriktioner avvecklas den 9/2. Förhoppningsvis är vi äntligen igenom pandemin och kan återgå till ett mer normalt liv, både på arbetet och fritiden. Efter ett oändligt antal Skype möten, inställda aktiviteter och frånvaro av olika typer av kulturevenemang är vi många som längtar efter att få ses på riktigt igen.

För även om vi fått mycket av riksdagsarbetet att fungera digitalt, så finns det mycket att ta igen som kräver att vi möts i verkligheten. Jag ser verkligen fram emot en vår utan restriktioner.

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland