Samhällsbygget fortsätter

Sverige står inför stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora underskottet som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. I höstbudgeten fortsätter vi det samhällsbygget.

Även Västernorrland står inför utmaningar, men mycket går bra. För första gången på länge ökar byggandet i länet, Västernorrland är enligt en ny mätning Sveriges näst mest jämlika län, arbetslösheten är nu under 10 000 personer och för unga har arbetslösheten sjunkit från 17,5 procent i fjol till 15,2 procent i augusti i år. Ännu är vi inte nöjda, men utvecklingen är positiv.

I höstens budget görs den enskilt största permanenta förstärkningen av statsbidragen till välfärden någonsin. Kommuner och landsting ges tio miljarder kronor extra per år. Tillsammans med tidigare investeringar motsvarar välfärdsmiljarderna kostnaden för ungefär 30 000 fler anställda.

Regeringen har sedan tidigare stärkt järnvägsunderhållet för att tågen ska gå i tid och tagit viktiga steg för att främja hållbara transporter. I höstens budget kommer ytterligare investeringar i en förbättrad infrastruktur.

Sverige står i dag starkt i den globala konkurrensen. Genom en aktiv närings- och innovationspolitik i hela landet bygger vi vidare på Sveriges styrkor. Då kan vi fortsätta konkurrera med kunskap, kvalitet och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Svensk arbetsmarknad går på högvarv men var tredje arbetsgivare i näringslivet har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på arbetskraft begränsar utveckling och tillväxt i många sektorer. Därför är satsningar på kunskap och kompetens för att förstärka matchningen viktiga. Alla som kan jobba ska jobba.

Utvecklingen i Sverige är positiv, men många utmaningar återstår. Men utmaningarna möts inte med nedskärningar och sänkta löner. Investeringar i kunskap, jobb, välfärd och miljö utvecklar den svenska modellen. Det är vägen till ett samhällsbygge som håller ihop.

Eva Sonidsson (S)

Distriktsordförande i Västernorrland tillika riksdagsledamot

Ingemar Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland