Samling för tillväxt och framtidstro i (S)kogslänen

Hur kan skogslänen bidra till att Sverige når målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020? Och får skogslänens tillväxtkraft stärkt ställning i en sverigekarta som ritas med storregioner? Det är några av de strategiska och långsiktiga frågor som kommer att diskuteras i riksdagshuset onsdag 20 januari. 

– Det här är viktigt som gemensam plattform för skogslänens gemensamma frågor och politikutveckling för framtiden för vår del av landet, säger Eva Sonidsson, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland.

Över 70 socialdemokratiska och regionala företrädare, samt riksdagsledamöter från Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, för gemensamma samtal med en rad ministrar ? arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och näringsminister Mikael Damberg, civilminister Ardalan Shekarabi, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och nytillträdda biträdande partisekreteraren Katarina Berggren. Från skogslänen deltar riksdagsledamöterna tillsammans med bl a ordförandena och andra regionala företrädare för samtliga s-distrikt.

Det gemensamma mötet- Regionforum 2016 -är ett led i ett mångårigt samarbete mellan Socialdemokraterna i norra Sveriges s k skogslän (d v s de sex ovan nämnda länen). Nu samlas de ledande länspolitikerna för att vässa både de regionalpolitiska perspektiven och den socialdemokratiska politiken för tillväxt och utveckling i hela landet.