Sara Nylund (S): ”Det är dags att tala ur skägget, Rösberg”

Socialdemokraterna i Västernorrlands andranamn kräver svar från Sjukvårdspartiet kring hur de planerar att styra Västernorrland de kommande åren. – Västernorrland förtjänar ett ansvarsfullt styre. Vi socialdemokrater är tydliga med hur vi vill utveckla vården i Västernorrland och förbättra en sammanhållen specialistsjukvård inom nuvarande organisation, säger Sara Nylund (S).

­– Jag menar att Sjukvårdspartiet inte har varit tydliga med hur de ska finansiera sina löften, hur deras löften förbättrar för personalen och vilka de är beredda att samarbeta med, säger Sara Nylund (S). 

– Det finns saker som måste förbättras i vården. Vi behöver kortare vårdköer, stärkt lokalt ledarskap vid våra sjukhus och mer resurser till primärvården. Men att utsätta vårdpersonalen för en ytterligare en omorganisation är inte seriöst. Sjukvårdspartiets förslag löser heller inte stafettproblematiken., säger Sara Nylund (S).

– Hur tänker Sjukvårdspartiet finansiera sina förändringar? Ska vi ta resurser från primärvården, våra kroniker eller multisjuka äldre? Ska den länsövergripande planerade ortopedin – som visat sig vara mycket framgångsrik – tas bort från Sollefteå? Kommer förlossningsvården i Örnsköldsvik begränsas som en följd av att den återöppnas i Sollefteå? Kan sjukvårdspartiet garantera att förlossningsvården i länet håller samma patientsäkerhetsnivå, oberoende av var du bor? frågar Sara Nylund (S).

– Jag är också bekymrad över Sjukvårdspartiet inställning till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Sd har varit allt annat än tydliga med vad de vill med vården i Västernorrland. Dessutom är det ett parti som är villiga att dra ner på de generella statsbidragen till landstingen på riksnivå, vilket kommer försvåra finansieringen i länet, säger Sara Nylund (S).

– Under den gångna mandatperioden har Socialdemokraterna varit tvungna att fatta många tuffa beslut. En orsak till dessa beslut var att Sjukvårdspartiet och övriga borgerliga partier lämnade efter sig ett underskott på 223 miljoner kronor och ett eget kapital som nästan var slut. Nu vill man inte kännas vid detta, avslutar Sara Nylund (S).