Schysta villkor på vägarna hotas av de högerkonservativa partierna

Decennier av nyliberala avregleringar har lett till dumpade villkor och utnyttjande av utländska förare inom yrkestrafiken. Därför har regeringen genomfört ett omfattande reformpaket för att skapa schysta villkor på vägarna. Nu hotas arbetet av de högerkonservativa partierna.

En övertro på avregleringar på EU-nivå har skapat stora problem med låglönekonkurrens och bristande arbetsvillkor på svenska vägar. Utländska förare utnyttjas och jobbar ofta under slavliknande förhållande med usla arbetsvillkor och mycket låga löner. Samtidigt innebär den osunda konkurrensen en press mot försämrade löner och villkor för samtliga svenska yrkesförare.

Under den borgerliga regeringen gjordes mycket lite för att ändra på situationen på de svenska vägarna. I stället präglades politiken av en nyliberal naivitet med fokus på fri konkurrens utan krav på sociala villkor. När vi socialdemokrater ville se svenska löner och villkor på vägarna beskylldes vi för att vara protektionister.

Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har vi steg för steg genomfört åtgärder för att skapa ordning och reda på vägarna. Vi har infört en av EU:s högsta sanktionsavgifter vid fusk, tillfört resurser till Polisens vägkontroller och utökat Polisens möjlighet att låsa fast fordon som bedriver olaglig verksamhet. Vi ser nu också att kontrollerna ökar, exempelvis har antalet fall av olaga cabotage som polisen anmält till Transportstyrelsen ökat med 470 procent mellan 2017 – 2021. Från och med i sommar gäller också nya regler med krav på att utländska transportföretag ska anmäla utländska förare som skickas till Sverige redan från dag ett. Detta är avgörande för att svenska fackförbund ska kunna ställa krav på svenska löner och villkor på vägarna.

För att främja schysta villkor på vägarna har också alla de företag som köper transporter ett stort ansvar. Därför har regeringen kriminaliserat att köpa olagliga transporter som saknar rätt tillstånd. Här ser vi ett motstånd från det högerkonservativa blocket där Kristdemokraterna har motionerat för att slopa denna straffskärpning.

Den S-ledda regeringen vill fortsätta arbetet för ordning och reda på vägarna. Tyvärr utgör de högerkonservativa partierna ett hot mot detta arbete. Förutom motståndet mot straffskärpningen för transportköpare vill exempelvis Moderaterna minska kraven på rimliga kör- och vilotider för förarna. Om de skulle komma till makten riskerar Sverige återigen få en regering som struntar i arbetsvillkoren för landets lastbilsförare och som återgår till ett fokus på en avreglerad yrkestrafik. Det vore förödande för Sverige och alla de tusentals människor som jobbar inom svensk åkerinäring.

Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister
Johanna Bergsten (S) riksdagskandidat