Sjukhuset i Sollefteå kan bli länets ortopediska centrum

Genom att specialisera sig, blir man både skickligare på sitt jobb och mer effektiv. Det är grundtankarna bakom att samla de planerade ortopediska ingreppen till främst Sollefteå sjukhus.

Genom att bygga upp ett ortopediskt centrum i Sollefteå, som innebär att 900 planerade operationer flyttas från Sundsvalls sjukhus, varav ungefär hälften avser höft- och knäproteser, till sjukhuset i Sollefteå, kan vi skapa en verksamhet som är till gagn för länets alla ortopedpatienter. Detta möjliggörs genom att cirka 300 akuta operationer (operationer som ska utföras inom 24 timmar) flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik sjukhus. Det innebär samtidigt att vi kan nyttja två fantastiskt fina operationssalar på ett bättre sätt, vi kommer dessutom att få en verksamhet med lagenlig arbetsmiljö, landstingets samlade resurser kommer att kunna nyttjas på ett mer effektivt sätt och viktigast, patienterna i länet kommer att få jämlik vård i rätt tid. Vårdgarantins krav på operation inom 90 dagar är inte förhandlingsbart, idag tvingas allt för många vänta längre än denna gräns.

Bakgrunden är den att ortopedin i länet inte är jämlik idag. Beroende på var i länet du bor så är väntetiderna till bland annat operationer olika långa. Genom att inte samla länets resurser på mest effektiva sätt, så tvingas vi idag köpa ett betydande antal operationer utanför länet. Det är inte acceptabelt. Vi ser dessutom att arbetsmiljön inte är tillfyllest, på grund av många år av rekryteringssvårigheter. Under 2015 överskred två av tre överläkare gränserna för övertid enligt Arbetstidslagen (ATL). Det är inte bara oacceptabelt, det är även olagligt. Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att ATL hålls. Det går inte att upprätthålla en verksamhet med jour dygnet runt, under dessa förutsättningar. Att göra ingenting är inget alternativ.

Förslaget innebär samtidigt att man genom att nyttja personal inom länsklinikorganisationen på ett bättre sätt, där läkare som idag är stationerade vid Sundsvall eller Örnsköldsvik sjukhus kommer att utföra operationer i Sollefteå, på samma sätt som personal stationerade vid Sollefteå sjukhus, kommer att kunna jobba vid de andra sjukhusen.

Med ett positivt beslut i landstingsfullmäktige i slutet av april så blir sjukhuset i Sollefteå länets ortopediska centrum!

 

Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande
Linnéa Stenklyft (S), landstingsstyrelsens vice ordförande
Ewa Back (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Andreas Sjölander (S), ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Anna-Karin Sjölund (S), gruppledare Socialdemokraterna

 

Denna text har skickats till ordet fritt-redaktionen vid Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks allehanda och Allehanda.se onsdag den 30 mars 2016.