Slå ihop Postnord och Green Cargo!

Varför inte slå ihop Postnord och Green Cargo? Det är något jag funderat över länge. Dessa två statliga bolag kämpar på varsitt håll med liknande utmaningar. Att två blir ett skulle hjälpa till att lösa en hel del av dessa – och bidra till en omställning vi ändå måste göra.

Infrastruktur är grunden man bygger ett land på. Ju mer robust och pålitlig infrastruktur ett land har, desto högre levnadsstandard kan ett samhälle uppnå. Dessutom är ett sånt samhälle bra rustat för omställningar som kan uppstå.

Infrastrukturbehoven kan förändras, men ytterst sällan leder förändringen till ett minskat behov.

Sedan millennieskiftet har vi blivit 550 000 fler hushåll i Sverige, men vi skickar bara hälften så många brev som då. E-brev har tagit över från det vanliga hederliga pappersbrevet. Bredband och 5G är brevbärarens största konkurrent nu och i framtiden.

Även Sveriges kommuner och regioner har digitaliserat mycket och kommer att fortsätta göra det. Ingen kommun- eller regionpolitiker vill årligen betala två miljarder i porto som är fallet i dag, när pengarna behövs någon annanstans.

Samtidigt som breven minskar ökar däremot paketverksamheten, inte minst på grund av e-handeln. Närmare en halv miljon paket per dygn är numera rutin och det fortsätter att öka.

Vårt nya sätt att konsumera är också intimt kopplat till koldioxidutsläppen våra transporter gör. Ju fler paket vi beställer och ju fler saker vi returnerar, desto mer utsläpp blir det.

Tidigare kunde vi uppmärksamma brevbärare som cyklade/körde runt sina 10 000 brevslingor. Samma slinga kör de fortfarande, men med drastiskt färre brev. Samtidigt kan vi se fler och fler Postnords lastbilar.

Så ska vi sluta handla på nätet? Nej, det är inte dit jag vill komma. Vad jag däremot vill är att vi optimerar våra resurser.

Förutom Postnord har vi ett annat statligt ägt företag som sysslar med transporter, men på järnväg, Green Cargo. 5 000 egna vagnar, 360 lok och med kunder över hela Sverige.

Trots det är Green Cargo ett företag som inte når full lönsamhet. Intresset för transport på räls har varit så litet att företaget tvingades lägga ner sin tåglinje mellan Malmö och Stockholm för att man inte uppnått en fyllnadsgrad på tågen som ger lönsamhet.

Samtidigt har vi politisk målsättning att vi ska minska våra utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030, bland annat genom att flytta mer trafik från väg till järnväg och sjöfart.

Så hur gör vi det? Ja, det finns säkert många olika saker vi kan förändra. Men eftersom jag lyfter våra statliga bolag ser jag en för mig helt uppenbar lösning: Slå ihop Postnord och Green Cargo!

Vad vinner vi på det? Ju, allt gods går dörr till dörr. Järnvägstransporter kan åstadkomma det när det gäller delar av den tunga industrin. Men när det handlar om allt annat gods, den kraftigt växande delen av godstransporterna, räcker det inte med järnväg.

Sista biten av transporten, från rälsen till din eller ett företags dörr, måste ske med bil. Det kan ett nytt, sammanslaget bolag fixa! De kan erbjuda en helhetslösning på godstransporter där de långa transporterna sker på räls och de kortare med bil.

På så vis skulle vi kunna ta större ansvar för mer socialt hållbara transporter med mindre påverkan på klimatet. Och det är självklart enklare att uppnå med statlig styrning.

Jag tror att utvecklingen kräver att vi är aktiva och inte räknar med att marknaden av egen kraft kommer att agera för att nå samhälls- eller klimatvinst. Därför måste staten ta ansvar och visa vägen.

Jasenko Omanovic