Slut med snålskjutsarna inom sjukvården

Det finns ett par grundläggande principer kring väntetider i vården. Det som ska avgöra vilken patient som först får behandling ska vara behovet. Inget annat. Det finns bara ett visst antal operationssalar, ett visst antal läkare och sjuksköterskor och bara 24 timmar på dygnet. I samma sekund som någon betalar för att få en operation så påverkas båda dessa principer. Den personal i den operationssal som hade kunnat operera en patient med större medicinskt behov används istället för den med större ekonomiska resurser. Det är att gå före i kön.

Det är dessutom så att privata sjukförsäkringar ökar så kallade onödiga medicinska ingrepp. Forskning kring exempelvis knäartros visar att för en långsiktigt hållbar förbättring är sjukgymnastik för de flesta patienter en bättre insats. Ändå efterfrågas och utförs titthålsoperationer av privata utförare på patienter som betalar privat. Det finns en marknad och den ska matas, så verkar resonemanget gå.

Vi har all respekt för att patienter vill få snabb vård. Men just nu finns det ingen begränsning som skyddar skattemedel från att läcka över till privat betalande patienter. 

Det kan liknas vid att matbutiken inte nollställer sin våg, utan hela tiden ligger det några gram för mycket på vikten. För varje enskild vägning blir skillnaden minimal, men under en hel dag samlar butiken på sig en rejäl summa de inte borde ha fått. Vi vill att regionerna ska kunna kräva en ”nollställd våg” varje gång. Ska man ha privat vård ska varje del i den också betalas av privata pengar. Att plånboken ska styra vården är inte något vi står bakom men för de som väljer att betala själv ska det i alla fall inte gå att fortsätta åka snålskjuts på skattebetalarna.

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot

Sara Nylund (S), vice ordförande regionstyrelsen Region Västernorrland