Sluta bunkra men tänk långsiktigt

Vi befinner oss i en kris och vi prövas just nu. Alla försöker vi hjälpas åt och vi ser fantastiska initiativ runt om i länet och landet. Solidariteten lever när krisen kommer och jag hoppas att den växer sig starkare och finns kvar när krisen är över.

Denna situation är helt ny för oss. I den oro som människor känner av risken att smittas av coronaviruset så är det väldigt många som i förebyggande syfte bunkrar livsmedel och vi kan se att många hyllor gapar tomma i butikerna.

Det sista jag gjorde innan jag lämnade riksdagen, för att tjänstgöra hemifrån, var att fråga både vår statsminister Stefan Löfven och vår landsbygdsminister Jennie Nilsson om hur de ser på landets beredskap när det gäller livsmedelsförsörjningen.

Jag fick betryggande svar av dem båda: Tillgången på livsmedel är god, det finns ingen brist på livsmedel så handla inte mer än ni behöver och folk behöver inte bunkra!

Livsmedelssektorn har en samhällsbärande roll och det är viktigt att livsmedelsförsörjningen fungerar. Alla bönder, livsmedelsföretag som förädlar råvarorna, de som transporterar varorna, livsmedelsbutikerna – och alla andra i livsmedelskedjan som bidrar till att vi får bra mat på våra bord är viktiga.

Vi behöver alla som verkar i Livsmedelskedjan men de behöver också oss som köper deras varor, därför är det viktigt att vi hjälps åt i dessa tider men också långsiktigt, vi måste fortsätta att stötta våra lokala producenter, handlare, restauranger och andra i livsmedelskedjan även efter krisen.

Vi vill att svensk livsmedelsproduktion ska öka, det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker hållbar utveckling och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav.

Just frågan om djurskyddskrav och användningen av antibiotika är två viktiga frågor som vi måste fortsätta att lyfta både inom och utanför landets gränser efter denna kris.

Här är Sverige ett av föregångsländerna och vi måste visa att det är möjligt. För vi ska komma ihåg att spridningen av Coronaviruset började på en djurmarknad i Wuhan, det var nämligen på grund av dåligt djurskydd som Coronaepidemin från början startade.

Det används också så mycket antibiotika runt om i världen idag att vi redan nu blir mer o mer resistenta och fler och fler dör faktiskt på grund av detta. Detta är allvarligare än många tror och vi kommer inte kunna bota enklare sjukdomar i framtiden som det ser ut nu.

Glädjande nog så finns det också med en punkt i Januariavtalet om att Sverige internationellt ska arbeta för minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Men redan nu kan vi göra skillnad genom att välja svenska och lokala livsmedel som produceras med höga miljö- och djurskyddskrav.

Jag avslutar veckans krönika genom att citera vår kloka utbildningsminister Anna Ekström: ”Nu prövas vi och vårt samhälle tillsammans. Det är bara tillsammans som vi kan ta Sverige genom denna svåra tid. Och det gör vi tillsammans med kallt huvud, varmt hjärta och renskrubbade händer!”

Ta hand om varandra!

Malin Larsson