Socialdemokraterna avbryter samarbetet med Vänsterpartiet i landstinget

Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktsstyrelse har underkvällen beslutat att avbryta samarbetet med Vänsterpartiet i styret över Västernorrlands landsting.

–  Vi menar att förtroendet mellan oss och Vänstern i landstinget har körts i botten. Det gör det omöjligt att tillsammans klara arbetet för att uppnå balans i landstingets ekonomi, säger Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande.

– Vi upplever att Vänstern obstruerar i arbetet att få fram de beslutsunderlag från landstingsorganisationen som krävs för att vi ska kunna gå vidare och fatta nödvändiga beslut, säger Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande.

–   Det är uppenbart att det var enkelt för V att höja skatten men nu orkar man inte ta det ansvar som krävs för att göra nödvändiga kostnadsminskningar som vi har framför oss i landstinget, säger Roger Johansson, vice ordförande för Socialdemokraterna Västernorrland.

– Nu påbörjas ett arbete för att ombilda majoriteten, säger Roger Johansson.