Socialdemokraterna – För ett Västernorrland i utveckling

På temat ”Landsbygden och Regional Utveckling i Västernorrland” skrev våra regionkandidater Glenn Nordlund och Sara Nylund nedanstående text. Publicerades i Sundsvalls tidning och Örnsköldsviks Allehanda 180503 (länkar till tidningsartiklarna finns i slutet av den här sidan).


Vi ska skapa ett tryggare Västernorrland. Med en lyckad landsbygdsriksdag avklarad i Örnsköldsvik vill vi presentera delar av det vi vill göra för att utveckla hela Västernorrland.

Ett Västernorrland som genom vårt socialdemokratiska styre utvecklas och tittar framåt.

Ett Västernorrland som håller ihop. Där det satsas på både landsbygd och stad.

Vi vill att fler statliga jobb flyttas till Västernorrland från Stockholm. De statliga jobb som har utlovats till Sollefteå, Kramfors och Sundsvall är naturligtvis mycket bra. Men vi vill arbeta tillsammans med våra riksdagsledamöter för att få fler statliga jobb till hela vårt län – såväl i städerna som i våra landsbygdskommuner. För att den utveckling som nu påbörjats ska fortsätta krävs socialdemokratiskt styre, både i regionen och i riket.

Under borgarnas år vid regeringsmakten förlorade Västernorrland många statliga jobb, trots återkommande löften om satsningar på landsbygden. Centerpartiets ambitioner i opposition är ofta goda, men i M-ledda samarbeten prioriteras i praktiken landsbygden bort.

Vi ska arbeta för en ännu bättre skogspolitik. Vi ska ta tillvara på vår skog genom ökat trähusbyggande och låta skogen vara drivande för innovation i länet. Här för den socialdemokratiskt ledda regeringen en bra politik.

Vi kan ta ut mer skog utan att det tär på reserven. Den växande skogen är den mest miljövänliga och genom ökad omsättning blir den positiva klimatpåverkan större.

Vi ska arbeta för bättre kommunikationer i länet. Infrastrukturen är på många sätt eftersatt och det behövs robusta satsningar både på tågtrafiken i länet och på inlandets vägar. Här behövs det naturligtvis en regering som ser hela Sverige, men vi blivande regionpolitiker måste ta ett ökat ansvar i frågorna.

Västernorrland behöver säkrare och snabbare resvägar inom länet – och vi är beredda att arbeta hårt för att det ska bli verklighet.

Vi ska fortsätta satsningen på besöksnäringen. Vi ska göra vad vi kan för att Västernorrland ska bli ett attraktivt län för både besökare och företagare som verkar i vår besöksnäring. Det handlar om bättre bredband, kollektivtrafik och ett utvecklat företagsstöd. Höga Kusten är en av de snabbast växande destinationerna i Sverige. Visit Sundsvall är ett fortsatt starkt varumärke.

Här ser vi också stor potential för att utveckla länets livsmedelsproduktion. Människor reser för att äta, uppleva nya smaker och få nya matupplevelser. I kombination med regeringens mål om ökad livsmedelsproduktion finns det stor potential för ett växande jordbruk i Västernorrland.

Västernorrland ska bli ett ännu mer attraktivt ställe att besöka och en plats där företag vill starta eller utveckla sina verksamheter. Vi ska bli bättre på att visa allt som är positivt med vårt län.

Vårt socialdemokratiska styre bygger vi på ett tydligt ledarskap och ett Västernorrland som håller ihop och utvecklas tillsammans.

Glenn Nordlund (S), regionrådskandidat Västernorrland
Sara Nylund (S), vice regionrådskandidat Västernorrland


ST: https://www.st.nu/artikel/opinion/debatt/s-vasternorrland-maste-halla-ihop-och-bli-mer-attraktivt
ÖA: https://www.allehanda.se/artikel/opinion/debatt/s-vasternorrland-maste-halla-ihop-och-bli-mer-attraktivt-1