Socialdemokraterna i Västernorrland har kongress och upptakt inför EU valet

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Distriktskongressen har 27 motioner att behandla och ta ställning till. Distriktsstyrelsen föreslår också ett reviderat organisationsdokument, samt reviderad instruktion till partidistriktets valberedningar. Kongressen fungerar också som en gemensam valupptakt inför EU-valet den 26 maj.

Kongressen genomförs på Parkaden, Ådalsvägen 15 i Härnösand med början kl. 10.00 den 6 april.

Kongressen är öppen för media.

Nedan finns program/hållpunkter för kongressen, samt länkar till kongressens handlingar.

 

Program för distriktkongressen

10.00             Kongressens öppnande (dagordningens punkter 1, 2, 3, 4, 5, och 6)

10.35 ca         Gästerna har ordet (dagordningens punkt 7)

11.45             Kongressförhandlingar, (dagordningens punkter 8, 9, 10, 11, 12, 13,14)

12.30             Lunch

13.30             Varför är valet till EU-parlamentet viktigt?

14.15             Motionsbehandling (dagordningens punkt 15)

Val (dagordningens punkter 16,)

Kongressförhandlingar, (dagordningens punkter 17,18, 19)

 

Förhandlingarna pågår till och med punkt 19 på dagordningen är avhandlad

 

Kongresshandlingar

Handlingarna finns att ladda ner från vår www-plats:

https://socialdemokraternavasternorrland.se/vart-parti/2019-ars-distriktskongress/