Socialdemokraterna i Västernorrland kräver statliga insatser för att bemanningsföretagen inte ska dränera vården på pengar

Vid Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktskongress i Sundsvall 2-3 april diskuterades den svåra situationen med att bemanna hälso- och sjukvården. Glenn Nordlund, Socialdemokraternas 1a namn på regionlistan och ordförande i regionstyrelsen krävde att staten måste ta sitt ansvar när det gäller bemanningsföretagen.

– Staten måste på allvar ta tag i bemanningsföretagens dränering av pengar från vården. Bemanningsföretagen är en gökunge som undergräver våra möjligheter att ge en god hälso- och sjukvård säger Glenn Nordlund, Socialdemokraternas 1a namn på regionlistan och ordförande i regionstyrelsen.

– Hyrpersonalen väljer sina scheman och får bättre betalt än vår egen personal. Och vår egen personal får därmed sämre scheman och arbetsplatser som fungerar sämre. Så kan vi inte ha det, säger Glenn Nordlund(S).

– Vi vill inte lägga pengarna på bemanningsföretag. Vi vill lägga pengarna på vår personal. Och vi måste skapa en arbetsmiljö och arbetssituation som gör att vår personal inte bara vill stanna, utan kommer tillbaka, säger Glenn Nordlund(S).

 

Glenn Nordlund ställer också krav på staten när det gäller utbildning och mer pengar till hälso- och sjukvården.

– Staten och regeringen måste än tydligare ta ansvar för säkra att hela landet lever upp till vårdgarantin och att vi klarar av att ge en god och jämlik vård, säger Glenn Nordlund(S).

– Det betyder också att staten måste göra konkreta insatser på utbildningsområdet så att vi utbildar den personal vi behöver i vården för hela landet. Hälso- och sjukvården är underfinansierad därför måste staten fortsätta att tillföra pengar, säger Glenn Nordlund(S).

– Vi här i Västernorrland måste självklart göra vårt. Det är därför vi redan fattat beslut om 30 miljoner i en riktad lönesatsning. Vi Socialdemokrater har därutöver tagit initiativ till ytterligare 50 miljoner till löneökningar och tio konkreta punkter för att förbättra personalsituationen. Totalt sett satsar vi nu mer än 100 miljoner kr på löner och andra åtgärder för personalen, säger Glenn Nordlund (S).