Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter dialogen för att ombilda majoritet

Under kvällen har företrädare för läns- och landstingsorganisationerna inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffats för inledande samtal, om den fortsatta processen för att ombilda majoriteten i landstinget. 

– Vi är överens om att intensifiera arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för ekonomi i balans med kvalitativa underlag, säger Roger Johansson, vice ordförande för Socialdemokraterna Västernorrland.

– Utgångspunkten är vår överenskommelse från i höstas, med både en breddning och fördjupning av budgetarbetet och underlagen samt en god process. Det är nödvändigt att landstingsorganisationen och politiken drar åt samma håll i detta, säger Brita Wessinger, sammankallande MP Västernorrland. 

– Vi ser fram emot genomlysningen av samtliga chefsavtal som landstingsdirektören kommer att göra. Vi måste säkra rutinerna och att framtida avtal blir anständiga, säger Brita Wessinger.

         – Vi kommer att ha fortsatta samtal i närtid kring ombildning av majoriteten och återkommer om det, säger Roger Johansson.