Socialdemokraterna presenterar en ny handlingsplan för en tryggare arbetsmarknad

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi lanserar det största trygghetsprogrammet i modern tid. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Socialdemokraterna står för en aktiv jobbpolitik och en arbetslöshetsförsäkring som ger ett rimligt inkomstskydd samt en fungerande sjukförsäkring som skapar trygghet och förutsättningar att bli frisk och kunna återvända till arbetet.

Idag presenteras en ny handlingsplan för en trygg arbetsmarknad.

  1. Trygga anställningar, genom att avskaffa allmän visstidsanställning, stärka rätten till heltid och begränsa delade turer.
  2. Stopp för hyvling. Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet.
  3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken. Jobb där det inet råder brist på arbetskraft ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige.
  4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar. Oseriösa och kriminella företag ska inte kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad och få konkurrensfördelar genom missbruk av subventionerade anställningar.
  5. Bekämpa arbetslivskriminalitet och den osunda konkurrensen, genom exempelvis fördjupad myndighetssamverkan och skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.
  6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar. Kollektivavtalsenliga löner och villkor ska gälla.
  7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser. Lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
  8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet. Arbetet med att motverka sexuella trakasserier på jobbet måste förbättras.
  9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet. Nollvisionen för dödsolyckor på arbetet ska utvecklas. Psykosocial ohälsa, som främst drabbar kvinnor, ska kartläggas och bekämpas.
  10. Omställningen på arbetsmarknaden behöver förbättras, genom exempelvis utökade möjligheter till kompetensutveckling för anställda.

Ett liknande tiopunktsprogram presenterades inför valet 2014. Ur det har nio av tio punkter uppfyllts. Vi ska vara lika bra den här gången.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.