Socialdemokraterna satsar på barn och ungas psykiska hälsa

171020

Att barn och ungdomar i Sverige ska må bra är en viktig fråga för oss i Socialdemokraterna. Barn och ungas psykiska hälsa ska stödjas tidigt, i skolhälsovården, via ungdomsmottagningar, på Hälso-och vårdcentraler samt inom specialistvården, skriver Kristina Nilsson (S) och Ewa Back (S).

Regeringen vill se till att tillgängligheten till BUP och kvalitén på vården förbättras. I sin Vårändringsbudget 2017 satsade regeringen 100 miljoner kronor på en förstärkning på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

För 2018 föreslår regeringen att öka anslaget ytterligare med 100 miljoner kronor. Därutöver avsätts ytterligare 50 miljoner kronor för att täcka upp för det ökade trycket på BUP från gruppen asylsökande och nyanlända. Idag får de allra flesta hjälp inom 90 dagar, vilket är i enlighet med vårdgarantin, men vi vill naturligtvis bli bättre.

Regeringen tilldelar också medel till kommunerna som är öronmärkta för att förbättra ungas hälsa och skapa en jämlikare skola. Inom ramen för dessa satsningar ingår utökat stöd till sommarlovsaktiviteter och en utökad satsning på sociala barn- och ungdomsvården. På detta sätt bekämpas barn och ungas mentala ohälsa på flera plan. Sundsvall, till exempel, väntas tilldelas 19 miljoner kronor till dessa ändamål, medan Sollefteå och Örnsköldsvik väntas tilldelas 5,3 respektive 7,1 miljoner kronor.

Barn och unga kommer alltid att vara prioriterade i socialdemokratiskt ledda kommuner, landsting och regeringar. Det finns mycket kvar att göra, och vi välkomnar därför regeringens ökade satsningar. Att se till att öka tillgängligheten och stödet till verksamheter som bekämpar psykiska problem hos våra barn och unga är en enorm viktig framtidsfråga, som vi Socialdemokrater tar på allra största allvar.

Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot
Ewa Back (S) ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden