Socialdemokraterna slår vakt om en trygg ålderdom

Nu får 1,5 miljoner pensionärer upp till 410 kronor mer i plånboken när pensionen betalas ut. Vid årsskiftet avskaffade regeringen den högre skatten på pensioner som Moderaterna införde för alla inkomster upp till 17 000 kronor i månaden samtidigt som skatten sänks för ännu fler. I riket som helhet får tre av fyra svenskar över 65 år upp till 5000 kronor om året sänkt skatt. Här i Västernorrlands län handlar det om 46 000 personer.

Att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare är en principfråga för oss. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. I Sverige ska vi hedra våra äldre som varit med och byggt det Sverige vi är så stolta över – inte straffbeskatta dem!

Samtidigt ser vi att många pensionärer fortfarande kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Utöver sänkt pensionärsskatt höjer regeringen också bostadstillägget med upp till 470 kronor i månaden. Regeringen har också gjort tandvården billigare och infört gratis primärvård för alla över 85 år.

Men för en trygg ålderdom krävs inte bara en tryggad privatekonomi utan också en pålitlig välfärd när man behöver den. I Sverige ska äldreomsorgen ha tillräckligt med kunnig personal och sjukvården ska finnas där för dig när du behöver den. I år genomförs den största sjukvårdssatsningen i modern tid med 5,5 miljarder kronor.

Tack vare att regeringen prioriterat investeringar och jobb före ofinansierade skatterabatter har resurserna till välfärden ökat med 35 miljarder kronor. Men mer måste till. När vi lever längre måste välfärden fortsätta byggas ut, vinstjakten i välfärden måste stoppas och kvaliteten måste fortsätta stärkas.

I höst står Sverige inför ett vägval. Moderaterna vill återgå till stora skattesänkningar med nya jobbskatteavdrag där mest går till den som tjänar mest och pensionärer får betala högre skatt än andra. Vi har sett resultatet av den politiken. Välfärden fick djupa revor, kommunalskatterna höjdes, arbetslösheten parkerade på över åtta procent och underskottet i statsfinanserna växte till över 60 miljarder kronor.

Den politiken kommer vi aldrig att ställa upp på. Socialdemokraterna kommer alltid att slå vakt om en trygg ålderdom för alla med rättvis skatt, en trygg pension och en välfärd att lita på.

Stefan Löfven (S), statsminister
Magdalena Andersson (S), finansminister
Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot för Västernorrland
Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot för Västernorrland

Artikeln publicerades i Sundsvalls Tidning 23 januari
http://www.st.nu/opinion/debatt/s-nu-ar-det-slut-pa-straffbeskattningen-for-vara-aldre