Socialdemokraterna: Vi behöver ökat ledarskap på våra länskliniker

Glenn Nordlund och Sara Nylund, Socialdemokraternas kandidater till ordförande respektive vice ordförande i regionstyrelsen för nästa mandatperiod, vill se ökat lokalt ledarskap på länets sjukhus. 

– Vi ser att det finns ett behov av ökad samordning och tydligare ledarskap inom sjukvården i vårt län. Det kommer vi att förbättra om vi får styra regionen de kommande fyra åren, säger Glenn Nordlund (S), nuvarande ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik.

– Omstruktureringen var tänkt att göra sjukvården bättre och samordningen enklare. Det har hänt i vissa fall, men inte i andra. Ett ökat lokalt ledarskap är ett sätt för förbättring av organisationen, säger Sara Nylund (S), nuvarande ordförande i Samhällsnämnden i Härnösand.

Varför är det viktigt med ökat lokalt ledarskap?

– Vi vill hitta vägar att göra arbetet enklare för våra vårdanställda. På det sättet förbättrar vi också vården för dig som patient, säger Sara Nylund (S).

– Vårt styre ska bygga på ett tydligt och öppet ledarskap, och då ska det självklart gälla andra delar av regionverksamheten också, säger Glenn Nordlund (S).   

Handlar det om lokala sjukhuschefer?

– Vad arbetstiteln kommer att vara vill vi inte spekulera i. Tanken nu är en ledare på plats på sjukhusen med översyn av det dagliga arbetet, säger Sara Nylund (S).

– Det pågår just nu en utredning om organisationen. Vi måste hitta en form som tillåter ökad lokal förankring men som inte stör det som fungerar med länsklinikerna. Exakt arbetsbeskrivning får vi ta ställning till när utredningen är färdig, säger Glenn Nordlund (S).

Är det här ett första steg från länskliniksomorganiseringen?

– Nej. I våra besök på länets sjukhus, på hälsocentraler, med facken och med intresseorganisationer har det blivit tydligt att det finns ett behov och en önskan om ökat lokalt ledarskap. Länsklinikerna ska vara kvar, men det finns saker som behöver åtgärdas. Ett stärkt lokalt ledarskap är en sak som hade gjort våra verksamheter starkare. Det visade också den utredning som gjordes över omorganiseringen, säger Glenn Nordlund (S).

– Västernorrlands invånare behöver patientsäkra och långsiktiga lösningar. Bra vård när du behöver den – i staden och på landsbygden. Då behövs ett nytt, stabilt och socialdemokratiskt ledarskap – som är beredda att ta ett långsiktigt ansvar för regionen, säger Sara Nylund (S).