Socialdemokraterna vill bryta den psykiska ohälsan bland unga

Idag presenterade Socialdemokraterna tillsammans med SSU sina planer för att förebygga den psykiska ohälsan bland unga. Förslaget innehåller bland annat ökade kontroller för att upptäcka psykisk ohälsa i skolan, tillgång till hjälp på ungdomsmottagningen via mobilen och rätt stöd vid självmordstankar.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi måste dels bli bättre på att förebygga problemen men också hjälpa de som behöver hjälp nu. Det är bra att regeringen tar krafttag i den här frågan, säger Västernorrlands riksdagsledamot Kristina Nilsson (S).

I förslaget ingår också en satsning för att korta köerna i BUP och stärka vårdcentralernas kompetens.

– Här i Västernorrland har det kommit rapporter om ökade väntetider och mer svårlösta problem under en längre period. Det är mycket viktigt att det tillskott som det här förslaget ger våra vårdcentraler och BUP-verksamheter används på ett sätt som vänder den trenden. Varje person som behöver det ska få den hjälp de behöver, säger Sara Nylund (S), kandidat till vice ordförande i regionstyrelsen.

Det rör sig totalt om ett tillskott på 250 miljoner kronor till Sveriges regioner och landsting. Exakt hur mycket som tillfaller Västernorrland återstår att se.

– Nu är inte tid för skattesänkningar eller privatiseringar. Sverige behöver en regering som tar tag i samhällsproblemen. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas, säger Kristina Nilsson (S).