Stabilitet och ansvar eller populism och ekonomiskt kaos

Valrörelsen går mot sitt slut och väljarna ska säga sitt. Socialdemokraternas vallöften skiljer sig från alla andra partier i regionvalet i Västernorrland. Vi lovar inte allt åt alla och antyder att det går att göra på en gång. Det vi har presenterat är genomtänkt, långsiktigt och ekonomiskt hållbart. Vi har ett program för mandatperioden för hela länet. Vi har presenterat konkreta förslag för personalsituationen och konkreta förslag för att korta köer och väntetider. Vi har berättat vilka beslut vi vill fatta direkt efter valet för att börja förverkliga vår politik. Vi lovar inte allt åt alla och antyder att det går att göra allt på en gång. Våra prioriteringar är tydliga:

•       Rätt vård i rätt tid. Korta köer och väntetider.
•       Stärka hela vårdlaget och satsa på personalen
•       Satsa på våra hälsocentraler, primärvården och den nära vården

Vi blir ärligt talat oroade när vi hör de andra partiernas budskap.
Kostnadsökningar på hundratals miljoner årligen som det inte finns teckning eller trovärdig finansiering för. Eller än värre förslag som att använda tillfälliga statsbidrag för permanenta kostnader. Eller ”spar-/finansieringsförslag” genom minskad administration, som aldrig ger de effekter som utlovas. Det räcker med att titta på Norrbotten där Sjukvårdspartiet styr eller Stockholm där Kristdemokraterna och Moderaterna styr. Vi Socialdemokrater vet att det inte finns någon ”sedelpress” i regionens källare. Beslutet om att se över administrationen är för övrigt redan fattat av regionfullmäktige.

Fördelarna av förstatligande av vården är vilseledande. Det riskerar att vi får färre sjukhus och att mindre verksamheter runt om i länet försvinner. Ett återöppnande av verksamheter i Sollefteå innebär en belastning på ekonomin, kvalitén och på personal som vi alla vet att det är brist på. 

Sen finns det de som tror på utförsäljningar och privatisering av vården. Som om lönsamhet och vinstintressen löser vårdens problem och behov? Tvärtom, exemplen förskräcker och patienterna där vården är sönderprivatiserad upplever vården mer komplicerad och för bland annat multisjuka patienter är inte vården sammanhållen och kan då vara patientfarlig.

De partier i regionen som vill vara konstruktiva i sina förslag och i sin opposition, de som kan bidra till satsningar på nära vård med utveckling av hälsocentralerna. De som vill arbeta för en mindre ”sjukhustung” vård i regionen, de samarbetar vi gärna med. Däremot avböjer vi samarbete med SD, populism, högt tonläge och yviga löften utan verklighetsförankring.

En röst på Socialdemokraterna i regionvalet är en röst på att vi tillsammans hjälps åt att göra Västernorrland starkare. Vi vet att vårt Västernorrland kan bättre, och framför allt, vi vet hur.

Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas 1:a namn i regionvalet i Västernorrland