Stoppa sex med barn!

Socialdemokraterna i Västernorrland är starkt kritiska till den lagändring gällande åldersgränsen för sexuella relationer som Turkiet genomför.

– Lagändringen medför att det blir lagligt att ha sex med barn.

– Det tolkar vi som ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter och vi fördömer detta och ser med oro på utvecklingen i Turkiet.

– Vi vill med detta uppmana Turkiet och dess ledande politiker i att omvärdera detta beslut.