Stoppa vinstjakten i välfärden!

Idag röstar riksdagen om ett stopp för vinstjakten i välfärden. De fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna gör gemensam sak och röstar ner förslaget. Sverigedemokraterna gick till val på att stoppa vinsterna, men har nu valt att ändra sig. Med anledning av detta skriver våra riksdagsledamöter Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic i Sundsvalls tidning idag. Finn texten nedan.


S: Sverigedemokraterna står inte på vanligt folks sida

Sverigedemokraterna utmålar sig gärna som ett parti för vanligt folk. Idag kommer det att bli än mer tydligt att det inte stämmer. Idag röstar Sverigedemokraterna ja till fortsatta övervinster i välfärden.

Sveriges socialdemokratiskt ledda regering vill stoppa övervinsterna i välfärden. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att skattemedel tänkta för välfärden ska gå till välfärden. Våra skattepengar behövs för att förbättra Västernorrlands skolor, korta vårdköerna och skaffa mer personal till omsorgen.

Högern, inklusive Sverigedemokraterna, håller inte med. Att de borgerliga partierna är för övervinsterna är beklagligt – men ändå förväntat och i linje med deras politik.

Sverigedemokraterna gick däremot till val på att begränsa välfärdsvinsterna. Men efter att ha blivit bjudna på fina middagar av riskkapitalister och lobbyister har Sd nu ändrat sig – och kommer att rösta emot vad de själva gick till val på.

Sverigedemokraterna är ett parti på den yttersta högerkanten – inte bara i sociala frågor utan även i ekonomiska. De för en politik som är direkt fientlig mot vanliga löntagare. De har under mandatperioden röstat mot säkrare arbetsvillkor, mot att göra fackavgiften billigare, mot höjt barnbidrag och idag kommer de att rösta för fortsatta övervinster i den gemensamma välfärden.

Det gör inte ett parti för vanligt folk.

Den här valrörelsen handlar om tryggheten och välfärden. Regeringen har lyckats vända trenden av budgetunderskott i svensk ekonomi. Nu ser läget i svensk ekonomi bra ut.

Valet blir avgörande för hur överskottet ska spenderas. Socialdemokraterna vill öka tryggheten genom fler poliser, bättre skolor och säkrare omsorg. Vi vill anställa 14 000 fler i vården. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda. Vi vill höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för Sveriges pensionärer. Vi vill fortsätta att ge rätt resurser till skolorna, för en tryggare skolmiljö och bättre elevhälsa.

En socialdemokratisk regering kommer att ge Västernorrland rätt förutsättningar för en bättre välfärd – för alla.

De borgerliga och Sd vill använda överskottet till att sänka skatten för de rikaste. De tillåter fortsatta övervinster i den gemensamma välfärden. Och de är beredda att finansiera sin politik med massiva nedskärningar på välfärden. I Sverigedemokraternas senaste budget skar de ner 12 miljarder av bidrag till kommuner och regioner.

Sverigedemokraternas nedskärningar skulle innebära nästan 100 miljoner mindre till Region Västernorrland och över 200 miljoner mindre till Västernorrlands kommuner. Kan ni tänka er vilka effekter det hade haft för den gemensamma välfärden i vårt län?

I svensk politik är det Socialdemokraterna som står på vanligt folks sida. Vi vill föra en politik som är bra för alla – inte bara de rikaste. För ett starkare samhälle – ett tryggare Västernorrland.

Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot från Västernorrland
Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot från Västernorrland


https://www.st.nu/artikel/opinion/debatt/s-sd-ar-inte-pa-vanligt-folks-sida-i-dag-rostar-partiet-ja-till-overvinster-i-valfarden