Stoppa vinstuttagen i skolan

Vårt Sverige kan bättre. Efter 30 år av marknadsexperiment är det dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över svensk skola. Sverige är det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. Alla andra länder förstår att skolan är ett nationellt intresse som inte kan släppas löst till marknadskrafterna och vinstintresset.

Riskkapitalisterna som äger friskolorna gör allt de kan för att säkra flödet av skattemedel från skolan till skatteparadis, samtidigt som många kommunala skolor går på knäna. Skolkoncernernas totala vinster motsvarar 2200 lärare. Bara för oss i Västernorrland län motsvarar friskole-företagens vinst 53 lärartjänster per år. Det är pengar vi skulle kunna använda både för att ge elever som behöver lite extra hjälp det stöd den behöver, och att skapa det lugn i skolan alla elever behöver för att få den bästa möjliga utbildningen.

Vi socialdemokrater har presenterat förslag för att åtgärda dagens orättvisa resursfördelning där kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de har jämfört med friskolor. Kommunerna måste se till att alla elever i kommunen får en skolplats och ha beredskap för om en skola läggs ned. De måste ta hand även om krävande elever. I dag får de inte mer resurser trots att de har ett större ansvar. Pengarna ska fördelas mer rättvist, utifrån det ansvar som skolorna faktiskt har. Det handlar om att vinstdrivande skolkoncerner inte ska överkompenseras medan kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de tar.

Våra förslag har starkt stöd bland svenska folket men det är långt ifrån säkert att våra förslag kommer att gå igenom riksdagen. De högerkonservativa partierna slåss med näbbar och klor för att skolkoncerneras ska kunna gå med stora vinster och har än så länge signalerat att de kommer säga nej till regeringens förslag. Då blir det tydligt vems sida de står på – är de på elevernas och föräldrarnas sida eller står de på de vinstdrivande koncernernas sida?

Lina Axelsson Kihlblom, Skolminister
Tobias Baudin, Partisekreterare
Peter Hedberg, Riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Västernorrland