Största polissatsningen under 2000-talet

170824

Allt för många känner otrygghet på grund av kriminella gäng och våldsverkare. Det gäller både på våra gator och torg men också för vårdpersonal, brandmän och poliser som utsätts för hot i sitt arbete. Samtidigt har polisen inte tillräckliga resurser för att utreda alla brott eller lagföra alla brottslingar. Det kan vi aldrig acceptera.

Därför kommer regeringen genomföra den största satsningen på polisens verksamhet under 2000-talet. Regeringen tillför Polismyndigheten två miljarder kronor 2018, vilket väsentligen överstiger Polismyndighetens egen begäran. Det är ett steg i Socialdemokraternas ambition att öka antalet anställda inom polisen med 10 000 personer till 2024. Sammantaget för perioden 2018 – 2020 satsar regeringen 7,1 miljarder kronor på polisen.

Resurserna ger också förutsättningar att förstärka arbetet mot terrorism och den gränspolisiära verksamheten. Samtidigt tar vi krafttag för att förbättra polisens arbetssituation genom ett uppdrag till Polismyndigheten att, tillsammans med de fackliga organisationerna, hitta sätt för att förbättra arbetsmiljön och skapa fler karriärvägar för polisanställda.

Du kan inte öka tryggheten och anställa fler poliser med skattesänkningar. Med ett år kvar till valet står den politiska striden i Sverige mellan två tydliga alternativ. Å ena sidan en socialdemokratiskt ledd regering som vill bygga Sverige starkt och tryggt med investeringar och reformer. Å andra sidan en höger som saknar andra idéer än skattesänkar- och nedskärningspolitik.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar svenska folkets trygghet.  Vi ska agera kraftfullt mot brottslighetens bakomliggande orsaker, och mot de brottslingar som skapar otrygghet och undergräver rättsstaten. Svenskarna ska känna sig trygga med att barnen får en bra skolgång, att välfärden finns där när vi behöver den, och att försvaret och polisen har de resurser de behöver. Det är så vi fortsätter vårt samhällsbygge för att stärka den svenska modellen.

Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot i Finansutskottet