Straffet måste spegla brottets allvar

Det har stått spaltmeter i media om kändismannens sexköp de senaste dagarna. Tänk om det varit de kvinnliga brottsoffren som fått denna uppmärksamhet och deras situation istället för dessa män som utnyttjar deras utsatthet.

Denna kändisman blev ett ansikte nu för vad som faktiskt pågår och som pågått år efter år. Detta är inget nytt fenomen men det kom oss alla lite närmre när det var ett känt ansikte som åkte dit för sexköp.

Detta är en brottslighet som inte bara förekommer i Stockholms fina kvarter utan i orter runt om i hela vårt land och som begås av alla slags män.

Det är inte heller bara i Sverige som dessa brott begås, många svenska män väljer att resa utomlands för att begå dessa fruktansvärda brott på plats i Thailand och andra länder.

Det som gör mig så fruktansvärt förbannad är att det finns män här i vårt fina land, här där vi har det så bra som väljer att stötta denna fruktansvärda brottslighet. De gör dessutom ett aktivt val när de väljer att köpa dessa utsatta kvinnors kroppar för att fritt fram kunna utöva sin makt över dem.

Det är inte synd om den person som väljer att köpa en annan människas kropp. Det finns inget som kan ursäkta den som gör detta.

Det är synd om den som lever så fattigt och utsatt att hon inte ser någon annan utväg än att sälja sin kropp. Ofta är det också en så kallad hallick som styr över hennes liv och vilka hon ska sälja sex till, när, var och som dessutom förser henne med droger för att hon ska bli beroende. Det är dessa kvinnliga brottsoffer som det är synd om och ingen annan.

Jag har själv lärt känna en ung kvinna som lurades till Europa från Nigeria som traffickingoffer. När jag hörde hennes skräckberättelse om hur hennes liv såg ut under denna tid med hot, tvång, våldtäkter och rädsla så rann tårarna efter min kind.

Hon har djupa ärr i sin själ från denna tid, hon har svårt att lita på människor och hennes kropp bär spår av brännmärken från cigaretter.

Kvinnorna, brottsoffren behöver samhällets stöd, skydd och vård. Samhället ska vara starkt för dessa kvinnor och hjälpa dem att återfå sin egen styrka så att de kan hitta andra vägar i livet långt bort från prostitutionen.

Sverige har gått före i kampen mot sexhandeln på många sätt men vi måste göra mer. Från politiskt håll måste vi fortsätta att bekämpa sexhandeln och mäns våld mot kvinnor samtidigt som vi fortsätter det viktiga jämställdhetsarbetet i Sverige och i EU, för att utrota människohandeln och utnyttjandet av flickor och kvinnor.

Inom kort kommer också regeringen att ge den sittande sexualbrottsutredningen ett tilläggsdirektiv om att ta fram förslag på hur böter kan tas bort ur straffskalan vid sexköp.

Straffet ska spegla allvaret i brotten och det är också viktigt att inte färre straffas om man gör ändringar. Regeringen vill också försöka få majoritet för ett förslag vi väckte redan förra mandatperioden, nämligen att personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige. Nu får det vara nog!

Malin Larsson