Svensk industri ska vara världsledande

Svensk industri har spelat en nyckelroll i vårt samhällsbygge. Socialdemokraterna är övertygade om att industrin är en del av lösningen för att klara klimatomställningen. Därför har s-regeringen stöttat industrins omställning med stora investeringar. Men minst lika viktigt är att de också skapar tiotusentals nya jobb i hela landet.

Som ett resultat av omställningen tillverkas fossilfritt stål i Sverige, vi bygger elbilar och nedlagda industrier blir till batterifabriker. Det skapar jobb här och nu, och gör Sverige starkare. Vi ska öka tempot och se till att framtidens jobb inte försvinner till andra länder.

Vi har presenterat ett paket för att svensk industri ska vara världsledande i klimatomställningen. Det betyder ökade satsningarna på ny teknikutveckling och stöd till stora klimatprojekt. Vi snabbar på och förenklar tillståndsprocesserna och ökar statliga kreditgarantierna för att få fler gröna industriinvesteringar på plats.

Våra svenska företag ska exportera framtidens klimatlösningar och göra Sverige rikare med fler jobb och bättre välfärd, samtidigt som de bidra till att minska världens utsläpp.

Batterier är en nyckelkomponent i omställningen. Staten behöver stödja satsningar som nu görs i en helt ny industri och stärka förutsättningarna att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Sverige och EU. Det skapas batterifabriker på många orter i Sverige och underleverantörer etablerar sig i närheten. Nu finns en chans för en ny investering i Sundsvallsregionen som kan skapa tusentals nya jobb – den ska vi ta. Men vi ska samtidigt inte vara naiva och nya kontrollsystem kommer inom kort vara på plats för att granska investeringar.

För att möjliggöra fler klimatinvesteringar vill vi utöka de gröna kreditgarantierna till minst 100 miljarder. Vi ska utveckla och utöka Industriklivet för industrins omställning. Vi ska fortsätta ha höga svenska miljökrav, men processerna ska bli mer förutsägbara. Vi ska fortsätta satsa på utbildning och ge fler människor möjlighet att ställa om mitt i livet.

I valet står klimatet och framtidens jobb på spel. Om de högerkonservativa partierna bildar regering riskerar vi en klimat- och industripolitisk tillbakagång. Då kommer framtidens jobb hamna i andra länder och Sverige blir ett fattigare land.

Moderaterna har inte velat se den avgörande satsningen som Industriklivet utgör. Om de fått som de velat hade projekt och investeringar som görs av Vattenfall, LKAB, SSAB, Perstorp, H2 Green Steel, Stockholm exergi, Boliden med flera riskerat att inte bli av. De röstar nej till satsningar efterfrågade av näringsliv och fack. När det gäller är de ovilliga att göra det som krävs för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa fler jobb med bra villkor i hela landet.

Vår industri har lagt grund för vårt moderna Sverige. Nu kommer svensk industri spela en nyckelroll i den gröna omställningen. Vi ska öka tempot i industrins klimatomställning och se till att framtidens jobb skapas i Sverige och Västernorrland.

Karl-Petter Thorwaldsson (S), näringsminister
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande Sundsvall
Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå