Svenska löntagare förtjänar trygghet

Ett arbete och en egen lön är den viktigaste frihetsfrågan.

Arbete åt alla, full sysselsättning!

Arbetarrörelses arbetslinje är tydlig, den har alltid legat fast. Med den som utgångspunkt har vi med stolthet utvecklat det som kallas den svenska modellen. Den förutsätter rimligt jämställda parter och trygghet i omställning för såväl arbetsgivare som löntagare.

En av alla de åtgärder som den socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört för att lindra coronapandemins effekter är förstärkningen av a-kassan. En åtgärd som vi socialdemokrater länge velat se, men som i pandemins blixtbelysning var möjlig att få politisk majoritet för.

När läget på arbetsmarknaden börjar återgå till det mer normala finns det starka skäl att bibehålla de höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. För oss socialdemokrater är det självklart att vanliga löntagare ska ha trygghet i omställning och vid ofrivillig arbetslöshet. En arbetslöshetsförsäkring på nuvarande nivåer gynnar också den samlade ekonomin genom att upprätthålla efterfrågan och stärka motiven för arbete.

Risken att drabbas av ofrivillig arbetslöshet har på kort tid visat sig i vårt eget län. Anställda vid sågverket i Östavall, vid Casino Cosmopol i Sundsvall liksom vid SCA Ortviken kan vittna om det. Oavsett företag, arbetsgivare eller bransch, alla kan drabbas. Det är därför utmanande och ekonomiskt dumdristigt att som borgerliga företrädare kräva sänkta ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen.

En rätt utformad arbetslöshetsförsäkring, med koppling till respektive facklig organisation, bidrar till ekonomisk trygghet för den enskilde löntagaren, värnar välfärden och stärker arbetsmarknadens och ekonomins utveckling. Förbättringarna i arbetslöshetsförsäkring är inte bara en bra politik då arbetslösheten stiger med anledning av en pandemi. Det är alltid en bra politik.  Därför måste förändringarna med bl.a. de höjda ersättningsnivåerna ligga fast.

2020-08-29

Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktskongress