Sverige har lärt sig av erfarenheterna från 2015

Regeringen har presenterat flera förslag för att bemöta flyktingkrisen som skett som en konsekvens av det första anfallskriget i Europa sedan andra världskriget. I de förslagen finns viktiga lärdomar från flyktingkrisen 2015. Sverige ska inte hamna i en situation där vi tar oproportionerligt stort ansvar i Europa och där vissa kommuner tar ett mycket större ansvar än andra.

För att kompensera för de kostnader som uppstår föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att Migrationsverket får 9,8 miljarder kr, kommunerna 500 miljoner kr som tillfälligt bidrag och civilsamhället 100 miljoner kr extra. Detta görs för att se till att mottagandet sker kontrollerat och ordnat och för att de som flyr snabbt ska kunna integreras i samhället och skapa sig en meningsfull sysselsättning.

Sverige och EU beslutade i mars att för första gången någonsin aktivera massflyktsdirektivet. Det är ett historiskt beslut som innebär att ukrainska medborgare får tillfälligt uppehållstillstånd, arbetstillstånd och tillgång till sociala rättigheter. När Moderaterna i Sundsvall skriver att ”regeringen tas på sängen” och i brist på ledarskap ”dumpar regeringen krisen på kommunerna” kan man konstatera att det inte stämmer.

Det är viktigt att planera och försöka ha en god framförhållning under krisens gång. Men när det pågår ett krig i vårt närområde och en oförutsägbar, auktoritär ledare ställt säkerhetsläget på sin spets försvåras möjligheterna till att förutspå vilket scenario som kommer gälla. I Migrationsverkets huvudscenario kommer uppemot 76 000 personer söka skydd i Sverige. Det är en osäker siffra som kan komma att revideras redan nu i april beroende på omvärldsläget.

Sveriges arbete med att ta emot kvotflyktingar är oerhört viktigt för UNCHR och de arbetet ska vi försätta med. Samtidigt måste vi hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina. För oss socialdemokrater är det viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Bara för att ett krig brutit ut i vårt närområde innebär det inte att behovet av Sveriges andra ovärderliga arbete i omvärlden minskar. Vi måste vara pragmatiska och kunna anpassa oss efter en förändrad situation. Sverige ska ha ett kontrollerat och ordnat flyktingmottagande. Hela EU och alla Sveriges kommuner kommer att behöva hjälpas åt. Det är så vi klarar oss genom krisen.

Malin Larsson, Socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland.

Jasenko Omanovic, Socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland