Sverige ska vara ett land där alla känner sig trygga och säkra

Sverige ska vara ett land där alla känner sig trygga och säkra. Men vi har problem med brottslighet och otrygghet i delar av landet. Och spännvidden är stor, från ökande antal skjutningar kopplade till gängkriminalitet i segregerade bostadsområden till att människor i glesbygden tvivlar på att polisen kommer när det behövs. Omfattande investeringar i polisens verksamhet är avgörande för att sätta stopp för brotten och öka tryggheten.

Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen den största satsningen på polisen under 2000-talet med sammantaget 7,1 miljarder 2018-2020. Ambitionen är att förbättra polisens arbetsförhållanden och öka antalet polisanställda med 10 000 personer till 2024. Vi stärker också gränsbevakningen och tullen för att stoppa insmuggling av vapen och narkotika. Tillsammans med förstärkningar av hela rättskedjan gör vi det tufft för kriminella och tryggt för vanliga människor.

Att begå brott ska ge konsekvenser. Vi behöver hårdare straff för vapenbrott. Samtidigt behöver vi motverka grogrunden för kriminalitet. Idag riskerar framförallt unga killar som inte fått en bra skolgång att lätt dras in av gängen. Det effektivaste sättet att få unga människor att välja bort kriminalitet är att erbjuda något bättre. Då krävs ett helhetsgrepp med bland annat investeringar för en jämlik skola där barn ges lika villkor att lyckas, fler utbildningsplatser så fler kommer i jobb och särskilda insatser för utsatta områden.

Inför valåret är skillnaderna i svensk politik skarpa. Vi socialdemokrater vill göra fler investeringar i samhällsbygget för ett tryggare Sverige. Oppositionen, med Moderaterna i spetsen, föreslår istället ytterligare skattesänkningar som leder till nedskärningar. Det ger varken fler poliser eller ökad trygghet.

Trygghet skapar vi genom att göra både och. Polisen ska få de resurser som krävs och alla människor ska ges möjlighet att nå sina mål genom satsningar på skola, utbildning och fler jobb. Så utvecklar vi den svenska modellen.

Lena Rådström Baastad
, partisekreterare Socialdemokraterna
Susanne Eberstein (S) riksdagsledamot Västernorrland