Tack till hela Region Västernorrlands personal

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund har stor tillit till alla regionens medarbetare och skriver om det i en debattartikel.

”I ett läge där vi ställs inför en ny, och svår, utmaning har vi i Region Västernorrland en väl fungerande verksamhet som snabbt hittar arbetsformer och lösningar för att möta behovet från smittade patienter och dessutom balansera det gentemot nödvändig planerad vård. Trots den höga belastningen på sjukvården i Region Västernorrland fungerar arbetet med att hantera coronapandemins påverkan väl. Det gör det därför att vi har en kompetent och engagerad personal som på alla nivåer och i alla roller bidrar till att arbetet flyter på och att patienter får god vård och omsorg. Ni gör ett fantastiskt arbete! Politikens roll är att ge de bästa förutsättningarna för verksamheten att göra det jobb som de är utbildade och tränade i. Min tillit till medarbetarnas förmåga är fortsatt lika hög, jag anser att de genom sina insatser har förtjänat det.”

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland

 

Läs hela debattexten här: https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-regionens-medarbetare-fortjanar-politikens-fortroende-de-har-klarat-krisen-val